Mimesis Dergisi’nin 19. Sayısı Yayınlandı

20 yılı aşkın bir zamandır yayın hayatını sürdüren ve Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanan Mimesis Tiyatro Çeviri/Araştırma Dergisi’nin 19. sayısı çıktı.

Nisan ayı itibariyle belli başlı kitapçıların raflarında yerini alan derginin 19. Sayısı, Lysistrata örneği üzerinden Aristophanes oyunlarının yapısının ve Antik Yunan toplumunun siyasi-ekonomik çerçevesinin irdelendiği “Aristophanes ve Lysistrata Üzerine” dosyası ile açılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) ile birlikte hazırlanan dosyada aynı zamanda BÜO’nun 2010 yılında sergilediği Lysistrata oyun yorumunun şekillenmesine katkı sunan makalelerin çevirilerine yer veriliyor.

Dergide ikinci olarak, 2010 yılında kaybettiğimiz, deneysel çalışmaları, yenilikçi tiyatro anlayışı ve etkileşim içinde olduğu pek çok tiyatrocuya aktardıkları ile değerli bir tiyatro bir insanı olan Beklan Algan’ın tiyatro anlayışını ve Türkiye tiyatrosunda Beklan Algan vizyonunu aktarma amacıyla hazırlanan “Beklan Algan’ın Ardından” dosyası yer alıyor. Dosya, Cüneyt Yalaz ve Hakan Gürel’in 2009-2010 yıllarında Beklan Algan’la yaptığı söyleşilerin yanı sıra 27 Mart 2011 Dünya Tiyatro Günü’nde düzenlenen “Tiyatroda Beklan Algan Vizyonu” başlıklı panel metnini ve çeşitli yazıları içeriyor.

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu bünyesinde 2006 yılından beri yürütülen “kültürel çoğulcu tiyatro” çalışmalarının ürünleri 19. sayıda da yerini alıyor. Türkiye tiyatrosuna yazdığı oyunlar, araştırma yazıları ve eleştirileriyle önemli katkılar sunan, ne yazık ki geçen yıl kaybettiğimiz Beki L. Bahar anısına yayınlanan dosya, Sevilay Saral’ın kendisi üzerine yazdığı bir yazı ve 2010 yılında düzenlenen “Beki L. Bahar Tiyatrosu” panelinin metni ile açılıyor. Ardından biri Getronagan Lisesi’nin 125 yıllık tarihi içinde kültür, sanat ve tiyatro faaliyetlerini anlatan, diğeri oyun ve öykü yazarı William Saroyan ve eserlerinin ele alındığı iki panel metni yer alıyor. Dosya, Asi Derneği’nde yürütülen Arapça tiyatro çalışmaları üzerine gerçekleşen söyleşiyle sona eriyor.

19. sayıda ayrıca Burç İdem Dinçel’in Wagner’in sanatsal anlayışında tragedya kavramının kazandığı toplumsal çağrışımlar üzerine eğildiği “Bayreuth’un Yüreğindeki Tragedya Ruhu”; Ahmet Bozkurt’un Wilde’ın Salomé’sinin nasıl ele alınması gerektiğine dair veriler içeren ve metinsel yapı içinde varolan kavramsal döngüyle birlikte Salomé’yi anlamaya çalışan “Unutma ve Tarih: Oscar Wilde’ın Salomé Oyununda Zamansal Temsil Biçimleri”; Özgür Eren’in Piccolo Teatro ve Teatri Uniti’nin 2010 yılı İstanbul Tiyatro Festivali’nde sergilediği Tatil Üçlemesi oyunu üzerinden Giorgio Strehler ve Piccolo Teatro’yu ele aldığı “Bir Metafor Olarak Tatil Üçlemesi: Yarım Asır Sonra Piccolo Teatro’dan Goldoni’ye Farklı Bir Bakış” yazıları yer alıyor.

Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi’nin bulunabileceği kitapçılar ve kitap siteleri şöyle:

Ada Kültür (Kadıköy)

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi,

Dost Kitabevi (Ankara),

İnsan Kitabevi (Beyoğlu),

Kalkedon Kitabevi (Kadıköy),

Kırmızı Kedi (Beyoğlu), Kivi Kitabevi (Beyoğlu),

Mephisto Kitabevi (Beyoğlu-Kadıköy),

Pandora Kitabevi (Beyoğlu),

Robinson Crusoe Kitabevi (Beyoğlu),

Seyhan Kitabevi (Kadıköy),

www.bupress.org,

www.dr.com.tr,

www.idefix.com,

www.nadirkitap.com

www.kitapdenizi.com


İÇİNDEKİLER

ARİSTOPHANES VE LYSİSTRATA ÜZERİNE

Giriş / Duygu Dalyanoğlu

Aristophanes Dönemi Antik Yunan Toplumuna Bir Bakış / Özgür Eren

Aristophanes’in Oyun Yapılarında Değişkenlik ve Süreksizlik/ Volkan Mantu

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nın Lysistrata Yorumu Üzerine  / Dila Okuş ve Duygu Dalyanoğlu

Lysistrata / A. M. Bowie

Komedi Sektörü: Lysistrata / Martin Revermann

Kadının Tasviri: Aristophanes’in Lysistrata’sı ve Yunan Eşlerinin “Hetairalaştırılması” / Sarah Culpepper Stroup

BEKLAN ALGAN ANISINA

Beklan Algan’ın Ardından / Cüneyt Yalaz

Beklan Algan’la Söyleşi 1: Tiyatroya Başlangıç Devresi/Actors Repertory Theatre’dan Şehir Tiyatrosu’na

Beklan Algan’la Söyleşi 2: Çağın Estetiğini Yakalamak

Beklan Algan’la Söyleşi 3: Tiyatronun Köklerine Dönmek

Panel: Türkiye Tiyatrosu’nda Beklan Algan Vizyonu

Beklan Algan’ı Uğurlama Diyalogları / Ümit Denizer ve Turgut Denizer

KÜLTÜREL ÇOĞULCU TİYATRO

Beki L. Bahar’ın Ardından / Sevilay Saral

Panel: Beki L. Bahar Tiyatrosu

Panel: 125. Yılına Girerken Getronagan Lisesi’nde ve Getronagan Lisesi’nden Yetişenler Derneği’nde Kültür, Sanat ve Tiyatro Faaliyetleri

Panel: Saroyan ve Tiyatrosu

Söyleşi: Masrah Al Asi ve Arapça Tiyatro Deneyimleri

YAZILAR

Bayreuth’un Yüreğindeki Tragedya Ruhu / Burç İdem Dinçel

Unutma ve Tarih: Oscar Wilde’ın Salomé Oyununda Zamansal Temsil Biçimleri  / Ahmet Bozkurt

Bir Metafor Olarak Tatil Üçlemesi: Yarım Asır Sonra Piccolo Teatro’dan Goldoni’ye Farklı Bir Bakış / Özgür Eren