İmaj Çıplak Ayaklar’da!

Çıplak Ayaklar Stüdyosu Doğaçlama Atölyeleri Serisi- 3
İmaj
Duygu Güngör
15-16 Aralık 2012
Saat:14:00-18:00 (toplam 8 saat)

gorulen, hissedilen, duyulan, koklanan ve tadilan seyler bedende nasilbir eyleme donusur……