Tiyatronline Tiyatro Kurultayı Çağrısı

images-245x160Mimsesis Haber/ [Tiyatronline sitesinin yaptığı kurultay çağrısını okuyucularımızla paylaşıyoruz]

kurultay çağrısını okuyucularımızla paylaşıyoruz]

14 yıldır yayın hayatını sürdürmekte olan TİYATRONLİNE olarak biz; Her kesimin (Akademisyenlerin, Tiyatro Yazarlarının, Oyuncuların, STK, Sendikaların, Amatörlerin, Profesyonellerin, vs) katılacağı bir Tiyatro kurultayı açık çağrıda bulunuyoruz….

Türkiye Tiyatrosu’ nun son dönemde yaşadığı tartışmalar, günümüz tiyatro dünyasını belirsiz bir duruma doğru sürüklemektedir. Tiyatro sanatının işlevini düşündüğümüz zaman, aydınlık bir geleceğin, medeniyetler arası köprünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu görüyoruz. Politik unsurların geçmişten günümüze tiyatronun içinde var olduğunu, hatta gelecekte de var olacağını biliyoruz.

Bu algıdan yola çıkarak insanlık tarihinin önemli bir keşfine dikkat çekmek istiyoruz. Urfa’da süren Göbeklitepe kazılarında ortaya çıkan bulgulara dikkat ettiğimiz zaman, ilk insanların Tanrı’ya ulaşmak için müzikli danslı tetaral şölenler gerçekleştirdiğini, M.Ö.11.000 yılında tiyatro sanatının gücüyle duygularını ortaya koyduklarını öğrendik.

Tiyatro, insanların duygularının açığa çıkmış en şeffaf halidir. Görüşler, politik mesajlar, eleştiriler, arayışlar, savaşlar, kavgalar, aşklar, bireysel düşünceler…vb tiyatroyu ayakta tutan olgu ya da olaylardır. Tek tip tiyatro algısının dayatmacı yapısı, insanları sadece belirli bir politik mesaj vermeye iten konular sahnelerde var oldukça, Türkiye Tiyatrosu büyük bir çıkmazın içine doğru hızla sürüklenir. Ki son dönemde yaşanılan olaylara baktığımız zaman, ideolojik olarak tiyatroyu bazı düşünce yapılarının esir almaya kalkıştığını anlıyoruz.

Yasa değişikliklerine girişmek, belirli bir ideolojinin etkisi altına girmek ülke tiyatrosunu küçülttükçe küçültür. Bizler Tiyatronline olarak, Türkiye Tiyatrosu’ nun ‘dayatmacı’ fikirlerin gölgesinden kurtulup, toplumun tamamını kucaklayan bir anlayışa doğru ulaşmasını arzuluyoruz. Hangi görüşten olursa olsun, hangi düşünce yapısından geliyorsa gelsin tiyatro MÖ.11.000 yılından itibaren insanlık tarihinin ortak mirası olmuştur.

Sahnede ‘slogan tiyatrosu’ yapmak yerine, insanların yaşamlarına gerçekçi bir bakış açısı sunulması gerekliliği gün gibi ortada. Tiyatromuz nereden gelirse gelsin, ister iktidardan, isterse muhalefetten, maruz kaldığı saldırılar karşısında ‘özerkliğini’, ‘özgürlüğünü’ korumak zorundadır.

Sahneler kimselerin malı değildir, asla olmayacaktır. Türkiye Tiyatrosu’ nu aydınlık bir geleceğe miras bırakmak istiyorsak; tiyatro yazarı, yönetmeni, oyuncusu, ışıkçısı, tasarımcısı, eleştirmeni…vb herkes üzerine düşen sorumluluğu almalı, sahneler gerçek gündemine geri dönmelidir. Bu gerçeklik, tiyatro ile ilgilenenlerin sadece kendi işlerini yapma zorunluluğudur.

Bizler Tiyatronline ailesi olarak bu fikirlerden yola çıkarak Tiyatro Kurultayı çağrısını tüm tiyatro meslek gruplarına yapıyoruz. Süre gelen yanlışları düzeltmek için, son on yılda değişen Türkiye Tiyatrosu’ nu anlamak için, sorunlarımızı gerçekçi bakış açısıyla masaya yatırmak için yola çıktık.

Kurultay’ da Sekreterya biriminde görev alacak kişilerden e-posta bekliyoruz.

TİYATRO KURULTAYI ZAMAN ÇİZELGESİ

Sendikalar, Dernekler, Özerk Sanat konseyi, Tobav,  Festival Düzenleyenler, Akademisyenler, Alternatif Tiyatrocular, Amatörler,  Dramaturglar, Tasarımcılar, Teknik Işık Ses, vs Gözlemci olarak Devlet Kuruluşları kurultayda bildirilerini sunmak üzere bir metin kaleme almaları gerekmektedir. Öncelikle kurultaya katılmak isteyen kurumların bizlerle iletişime geçmeleri gerekmekte, kurultayda kimlerin bildirilerini sunacağını belirlemek zorundayız.