Shakespeare’in Anlamlar Eşiği

Ahmet Bozkurt Özdemir Nutku’nun oylumlu yapıtı Elizabeth Dönemi ve Shakespeare Sözlüğü bir sözlük olmasının ötesinde, aynı zamanda, tüm zamanların en önemli tiyatro yazarının yazınsal coğrafyasına okuru davet eden kışkırtıcı bir çalışma. Yapıtın bildik sözlük çalışmalarından ayrılan yönü onu bir dönemin [...]

Romandan Tiyatroya Savaş ve Barış

Romandan Tiyatroya Savaş ve Barış

Savaş ve Barış’a ait notların birinde Tolstoy, kitabın bir roman olmadığını bir şiir, ya da bir tarihî günce de sayılamayacağını, bunun yeni bir ifade biçimi olduğunu ve “yazarın anlatmak istediklerine uygun olarak tasarlandığını” söyler. Tolstoy’un yapıtı “bir roman yorum üreten bir makinedir” (Un roman est [...]

Marat/Sade: Varlığı Kesintiye Uğratan Teatral Dil

Ahmet Bozkurt Peter Weiss’ın Die Verfolfung und Ermordung Jean Paul Marats, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zur Charenton unter Anleitung des Hernn de Sade (Marat/Sade: Jean Paul Marat'nın Takip Edilip Öldürülmesinin, Charenton Akıl Hastanesi'nde Marquis de Sade Yönetiminde Hastalar Tarafından Canlandırılması) [...]

Hamlet’in Kıyıları: Bir Geciktirme Öğesi Olarak Trajik Zaman

Hamlet’in Kıyıları: Bir Geciktirme Öğesi Olarak Trajik Zaman

Ahmet Bozkurt “The time is out of joint” “Çığırından çıkmış bir zaman bu” William Shakespeare Her insanın içinde pusuya yatmış bir Hamlet ve henüz gözleri oyulmamış bir Oidipus vardır. Çığırından çıkmış bir zamana ayartılmış tüm huzursuz ruhlar için; mutlağın gücü karşısında titreyen sırrın [...]

Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü

Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü

İzmir Devlet Tiyatrosu’nda Murat Karasu rejisiyle sahnelenen, Bulgar şair ve oyun yazarı Stefan Nedelchev Tsanev’in Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü oyunu içerdiği varoluşçu, absürd ve kara komedi özelikleriyle modern insanın tüm açmazlarına ve kadim yazgısıyla olan mücadelesine Jeanne d’Arc gibi tarihsel bir kişilik [...]

 Page 2 of 2 « 1  2