“Yazarın Temsil Edilirliği ve Oyunun Sürükleyiciliği” Üzerine

Üstün Akmen, 6 Temmuz 2010 tarihli Evrensel’deki “Bu örnek, Carlo Goldoni’yi temsil eder mi?: ‘Tatil Üçlemesi’” başlıklı yazısında, 29 Mayıs ve 30 Mayıs tarihlerinde Piccolo Teatro ve Teatri Uniti’nin ortak yapımı olarak Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde sergilenen Carlo Goldoni’nin “Tatil [...]