Askerlik Teması Üzerine Oyunlaştırma Çalışması

Ömer Özdinç Tiyatro Boğaziçi içinde çalışanlar tiyatrosu konseptinin süreklilik arz ettiğini söylemek bir hayli güç. Bu kavramın ilk ortaya atıldığı yıllardan bu yana prodüksiyon üretimine bakılarak böyle bir yargıya ulaşmak pekala mümkün. Son bir yıla bakıldığında ise, düzenli bir çalışmanın ancak dönemsel [...]

Araştırılmaya Değer Jestik Alana Dair Düşünceler

Ömer Özdinç Bir tiyatro oyunu her şeyden önce bir tiyatro oyunudur. Tiyatroya gelen seyirci gerçek bir şeyler izlemek için değil de kurgulanmış bir takım ‘gerçeklik’ler izlemek için gelir. En azından Antik çağdan günümüze kadar bu böyle olagelmiştir. Tiyatro da diğer sanatlar gibi sanatsal bir hazzın peşinde koşar, [...]