MİMESİS 19

MİMESİS 19 ÜZERİNE
Aristophanes Ve Lysistrata Üzerine
– Giriş / Duygu Dalyanoğlu
– Aristophanes Dönemi Antik Yunan Toplumuna Bir Bakış / Özgür Eren
– Aristophanes’in Oyun Yapılarında Değişkenlik ve Süreksizlik / Volkan Mantu
– Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nın Lysistrata Yorumu Üzerine / Dila Okuş – Duygu Dalyanoğlu
– Lysistrata / A. M. Bowie
– Komedi Sektörü: Lysistrata / Martin Revermann
– Kadının Tasviri: Aristophanes’in Lysistrata’sı ve Yunan Eşlerinin “Hetairalaştırılması” / Sarah Culpepper Stroup

BEKLAN ALGAN ANISINA
– Beklan Algan’ın Ardından / Cüneyt Yalaz
– Beklan Algan’la Söyleşi 1: Tiyatroya Başlangıç Devresi/Actors Repertory Theatre’dan Şehir Tiyatrosu’na
– Beklan Algan’la Söyleşi 2: Çağın Estetiğini Yakalamak
– Beklan Algan’la Söyleşi 3: Tiyatronun Köklerine Dönmek
– Panel: Türkiye Tiyatrosu’nda Beklan Algan Vizyonu
– Beklan Algan’ı Uğurlama Diyalogları / Ümit Denizer – Turgut Denizer

KÜLTÜREL ÇOĞULCU TİYATRO
– Beki L. Bahar’ın Ardından / Sevilay Saral
– Panel: Beki L. Bahar Tiyatrosu
– Panel: 125. Yılına Girerken Getronagan Lisesi’nde ve Getronagan Lisesi’nden Yetişenler Derneği’nde Kültür, Sanat ve Tiyatro Faaliyetleri
– Panel: Saroyan ve Tiyatrosu
– Söyleşi: Masrah Al Asi ve Arapça Tiyatro Deneyimleri

Bayreuth’un Yüreğindeki Tragedya Ruhu / Burç İdem Dinçel
….
Unutma ve Tarih: Oscar Wilde’ın Salomé Oyununda Zamansal Temsil Biçimleri / Ahmet Bozkurt
…..
Bir Metafor Olarak Tatil Üçlemesi: Yarım Asır Sonra Piccolo Teatro’dan Goldoni’ye Farklı Bir Bakış / Özgür Eren