MİMESİS 8

İçindekiler
Mimesis 8 Üzerine
Thêâtre du Soleil
-Ariane Mnouchkine ve Thêâtre du Soleil / Kerem Eksen
-1793, İhtilalin Şehri Bu Dünyadadır / Françoise Kourilsky
-Güneşin Zamanında / Bernard Dort
-Karşılaşmalar
-Thêâtre du Soleil Altın Çağ, İlk Taslak / Cristopher D. Kirkland
-Kronoloji / Kerem Eksen
Söyleşi-Araştırma
-Tiyatro Nedir ya da Tiyatro Gerçek İkilemi / Zehra İpşiroğlu
-Klasik Oyunların Çağdaş Yorumları / Fakiye Özsoysal Çavuş
-“Avant Garde Tiyatro”nun Sonu / Fırat Güllü
Cengiz Deveci ile Söyleşi
Tiyatro Boğaziçi Prodüksiyonları
-Tiyatro… Yeniden!” Oyun Metni
Tiyatro… Yeniden! Üzerine Ömer Faruk Kurhan ile Söyleşi
-“Şvayk’ın Übü ile Tarihi Karşılaması” Oyun Metni 
-Şvayk’ın Übü ile Tarihi Karşılaşması Üzerine Ömer Faruk Kurhan ile Söyleşi