“60 Yıllık Gecikme, Giderilmeli”

Kültür Sanat-Sen, 60 yıldır hazırlanmayan Devlet Tiyatroları tüzüğünü hazırlayarak, DT Genel Müdürlüğü’ne sundu. Kültür Sanat-Sen Genel Başkan Yavuz Demirkaya, “Tüzük, sanatkarların idari sözleşme hakkına yasal dayanak olacaktır” dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kuruluş yılı olan 1949’dan beri yönerge ve genelgelerle idare edildiğini ifade eden Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Yavuz Demirkaya, “Sanatın işlevselliği ve işlerliği doğrultusundaki tüm yararlı unsurlara tüzükte yer verdik” dedi. Tüzüğün altına imza atan Kültür Sanat-Sen, TOMEB (Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği), TOBAV (Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı), IŞIK DER. (Tiyatro Işık Uzmanları Sosyal Yardımlaşma Derneği) ve SANTEK DER. (Tiyatro Sanat Teknik Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği) tarafından, dün düzenlenen basın toplantısında ortak açıklamayı yapan Demirkaya, “Toplu görüşmelerde, yetkili sendika olarak tüzük çıkartılması için madde ekliyoruz” dedi.

İDARİ SÖZLEŞME YAPILMALI

Demirkaya, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluş Kanunu’nun 19. maddesinin oluşturulmasını zorunlu kıldığı tüzüğün kapsamını, “Yönetici atanması, görevden alınması, idari sözleşmeyle istihdam edilecek çalışanların göreve alınması, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları, sözleşme ilkeleri, disiplin işleri, prim, tedavi masrafları, yolluk, işten ayrılış, ölüm tazminatı, turne, askerlik, izin, başka sanat kurumlarında çalışma” olarak detaylandırdı.

Tüzüğün en kısa zamanda hayata geçeceğini umdukları vurgulayan Demirkaya, yıllardır “hizmet sözleşmesi” ile çalışan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Bale sanatkarlarının hak ettikleri “İdari sözleşme imzalayarak sanat yapma” yolunda güçlü bir yasal dayanak oluşturacağını belirtti. Devlet Opera ve Balesi çalışanlarının hizmet sözleşmelerini “Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla” şerhi ile imzaladıklarını, hukuk sürecinin devam ettiğini hatırlatan Demirkaya, Devlet Opera ve Balesi’nin tüzük çalışmalarının da sürdürüldüğünü vurguladı.

EMEKLİ OL, MAAŞIN ARTSIN

“Hizmet sözleşmesi” ile çalışılması sonucu, aylık ücretlerin, emekliliğe esas ücretten düşük olduğunu belirten Demirkaya, sanatkarların net ücretinin, her ay bir önceki aya göre 2-3 lira azaldığına dikkat çekti. Demirkaya, emekli olunca ele geçen net ücret artışının sanatkarı hak kazandığı gibi emekli olmaya yönlendirdiğini belirtti.

EVRENSEL