Aşkın Vatanı Yoktur

“Taranta Babu’ya Mektuplar” destanının oyunlaştırması olarak 2000 yılında oluşturulan oyun, İtalyan faşizmini anlatır… İtalya’da faşizmin gelişim süreci ve emperyalizmin en vahşi hali gözler önüne serilir oyunda…

Habeşistan’lı bir gencin karısı Taranta Babu’ya yazdığı mektuplar oyunun ana eksenini oluştururken Nazım Hikmet’in İtalyan arkadaşı ile kendi arasındaki kurgusal bağ ise görmeye değer ve şaşılası estetik bir dehanın göstergesidir…İnsan boyunda masklar ve gerçekçi dekorun içine yerleştirilen stilistik figürler oyunun göstermeci üslubunu perçinlemektedir…

Faşizme karşı mücadelenin sade kendi ülkesinde değil tüm dünyada önemini bilen şairimizin evrensel yanı oyunda kendini yoğunluklu olarak hissettirir ve yazar- yönetmenin ortak enternasyonalist tavrı oyun boyunca öne çıkarılır…

Tek kişilik oyunlarda olabilecek belirgin sorunlar (çatışmanın ortaya çıkması sorunu, seyircinin sıkılma riski, stand up türüne kayış vb…) bu oyunda özel olarak irdelenmiş ve üstesinden gelinmeye çalışılmış…

Özgür Tiyatro’nun Dünyanın en büyük şairlerinden birini destanını oyunlaştırmayı başardığına inanıyoruz.

Nazım’ın şiirinin o muhteşemliğiyle tiyatronun insanı içine alan coşkusu,

“Aşkın Vatanı Yoktur” da gösterilmiş, paylaşılmış.

Yazan    : Nazım HİKMET

Yöneten : Özgür BAŞKAYA

Yönetmen Yrd: Ali ÖRDEK

Oynayan :  Özgür BAŞKAYA

Dekor : Tamer GÖREN

Müzik direktörü: Nedim YILDIZ

18 MAYIS 2010 saat : 18.30

KARTAL HASAN ALİ YÜCEL KÜLTÜR MERKEZİ

Yer ayirtmak ve bilet edinmek icin:

Dundar INCESU

0532/2010052