İ.Ü Öğrenci Kültür Merkezi’nde Neler Oluyor?

Türk eğitim sisteminde kültür-sanat faaliyetlerine yer yok. Rektörlük binaya ihtiyaç duyunca, öğrencilerin kültür ve sanat faaliyetlerini yürüttüğü  ÖKM’yi kapatmayı uygun gördü.

İÜ Rektörlüğü Basın Danışmanı Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, ÖKM kulüp temsilcileri ile yaptığı görüşmede hükümetin üniversite yönetimine şehir merkezinden çıkmaları konusunda baskı yaptığını açıkladı.

1990 yılından bu yana öğrencilerin, kültür-sanat faaliyetleri yürüttüğü bir merkez olan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi (ÖKM)’nin; tasfiye edileceğine dair rektörlük kararının açıklanması üzerine, çok geçmeden bu durum, çeşitli gazetelerde haber olarak yer almaya başladı.  ÖKM’yi kapatmak için öğrencilerin okulda olmadığı yaz aylarını bekleyen üniversite yönetimi, basında yer alan haberlerden rahatsız olup sonunda ÖKM kulüp temsilcileri ile görüşmeyi kabul etti. Yapılan görüşmede İÜ Rektörlüğü Basın Danışmanı Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, ÖKM’nin kapatılma nedenlerini şöyle açıkladı:  “Fakültelerde ders yapacak yer sorununun yanı sıra İÜ bünyesinde bulunan Uzaktan Eğitim Merkezi yapılanmasına, Açık Öğretim Fakültesi’nin de dahil edilmesiyle, fakültenin kontenjanı 500’den yaklaşık 3000’e ulaştı. Bu gelişmeler üzerine teknik altyapı sorunlarını giderip Uzaktan Eğitim Merkezi’nin konuşlanacağı alan arayışına girdik. Merkezi bir yerde olması sebebiyle Öğrenci Kültür Merkezini uygun gördük” ÖKM’de faaliyet yürüten kulüp temsilcileri, böyle bir mekân sıkıntısı söz konusu olduğunda ilk olarak akla, öğrencilerin kültür ve sanat faaliyetlerini sürdürdüğü tek merkez olan, ÖKM’nin gelmesini ve bir kültür merkezinin kolayca gözden çıkarılmasını eleştirdi. Üniversite yönetimi adına toplantıya katılan İÜ Basın Danışmanı ve Rektör Yardımcısı Kayacan, öğrencilerin ısrarcı tutumu karşısında topu hükümete attı. Hükümet tarafından, devlet üniversitelerine; fakültelerini şehir merkezi dışına çıkarmaları konusunda, baskı yapıldığını belirten Kayacan; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın bulunduğu binayı da tasfiye etme durumuyla karşı karşıya kaldıklarını ve binayı boşaltamadıkları için belediye tarafından cezaya tabii tutulduklarını belirtti. Kayacan, ÖKM’nin tasfiye edilmesi kararının uygulanmasında zaten belli bir aşamaya gelindiğini  ve ÖKM binasının sadece bir kısmının boşaltılacağını ve bu işlemin kapatılma olarak adlandırılamayacağını belirtti. Ayrıca önceden belirlenmiş iki kulübe dokunulmayacağını, diğer kulüplerin binadan çıkarılıp fakültelere dağıtılacağını ve ÖKM binasında bulunan yaklaşık 20 kulüp odası ile birlikte ÖKM idaresine ait 3 odanın da boşaltılacağını sözlerine ekledi. Öğrenciler ise fakültelerde ders yapmaya bile mekan bulunamazken, böylesi süreklilik isteyen ve ciddi alt yapı çalışmaları gerektiren kültür- sanat faaliyetlerine, fakültelerde mekân tahsis edileceğine dair bir vaadin gerçekçi olmadığını belirtti. Ayrıca, kendilerine somut bir mekan bile gösterilemezken halihazırda ÖKM’de sahip oldukları imkanların tamamen ellerinden alınmasının bariz bir “kapatma” durumu olduğunu söyleyen kulüp temsilcileri; bazı kulüplerin kayırılmasını öğrenci birliğini kırmaya yönelik politik bir strateji olarak değerlendirdi ve  İstanbul Üniversitesi yönetiminin sadece iki kulübü tasfiye etmeyerek ÖKM’yi öğrencilerin çalışma yaptıkları aktif bir  alanmış gibi lanse etmesini ise kültür-sanat faaliyetlerinin göstermeci bir noktaya indirgeyen  bir tutum olarak nitelendirdi.

Öğrenciler, ÖKM’nin tasfiye edilmesinin kabul edilemez bir durum olduğunun ısrarla altını çizip, ÖKM’nin kapatılmaması yönünde eylemliliklerinin devam edeceğini belirterek görüşmeden ayrıldı.

Bersi YETKİN