Ali Nesin, Bilgi Üniversitesi Yönetimini İstifaya Çağırdı

Bilgi Üniversitesini Matematik Bölüm başkanı Prof. Dr. Ali Nesin, “Veliler ne der, toplum nasıl karşılar gibi kaygılarla üniversite yönetilmez” diyerek “porno” tezi nedeniyle üç öğretim üyesinin işine son veren üniversite yönetimini istifaya çağırdı.

Bilgi Üniversitesi Matematik Bölüm başkanı Prof. Dr. Ali Nesin, iki öğretim üyesi ve bir de öğretim görevlisinin işine son verilmesine neden olan süreçte gösterdiği tutum nedeniyle üniversite yönetimini istifaya çağırdı.

Üniversite yönetimi ağır bir dille eleştiren bir mektup gönderen Nesin, “Üniversitemizi ne akademik olarak ne de kâr getiren bir kurum olarak yönetmekten aciz olduğu anlaşılan, tecrübeyle sabit olduğu üzere aldığı her kararı yüzüne gözüne bulaştıran bu yönetimin istifasını talep ediyorum” dedi.

Mektupta Ağır Eleştiri

“Değerli Arkadaşlar,

Bilgi yönetiminin son olaylar karşısındaki tavrını kabul edilemez bulduğumu açıklamak zorunluluğunu hissediyorum.

Bitirme tezinin porno film olup olamayacağı akademik ve etik düzeylerde belki tartışılabilir ama yönetimin tepkisinin tartışılacak hiçbir yanı yoktur, nereden ve hangi bakış açısıyla bakarsanız bakın tepeden tırnağa yanlıştır.

Veliler ne der, toplum nasıl karşılar gibi kaygılarla üniversite yönetilmez. Yönetilirse işte o zaman veliler ne der, toplum ne tepki verir anlaşılır!

Sık sık sanki bir matahmış gibi 10 yıllık Laureate tecrübesinden ve geleneğinden söz eden yönetimin acaba 1000 yıllık üniversite geleneğinin bir sonucu olan Magna Charta Universitatum’dan haberleri var mi? http://www.magna-charta.org/pdf/mc_pdf/mc_english.pdf sayfasına bir zahmet göz atsınlar.

Bir akademisyen ekmek parası kazanmak amacıyla akademisyenliği seçmemiştir. Kendini adadığı, varını yoğunu koyduğu bir dalda çalışmak istediğinden, yani ulvi nedenlerden akademisyen olmuştur. Bunun sonucu olarak ekmek parası kazanması bu basit gerçeği değiştirmez. Dolayısıyla gerçek akademisyenlerin “veliler ne der” ya da “ekmek paramızdan olacağız” gibi kaygıları olamaz. Özümüze ihanet edeceğimize aç kalırız daha iyi!

Bütün bu değerlendirmelerin sonucu olarak, üniversitemizi ne akademik olarak ne de kâr getiren bir kurum olarak yönetmekten aciz olduğu anlaşılan, tecrübeyle sabit olduğu üzere aldığı her kararı yüzüne gözüne bulaştıran bu yönetimin istifasını talep ediyorum.”

T24