İBBŞT’de Laboratuar Çalışmaları Yeniden Başlıyor

Pinterest LinkedIn Tumblr +

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde Çağdaş Gösteri Sanatları Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi, kuruldu. Merkezin İBBŞT Yönetmeliği’nin 2 numaralı amaç maddesinde yer alan “Türk Tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarına önderlik etmek” açılımına istinaden kurulduğu bildirildi.

İBBŞT Çağdaş Gösteri Sanatları Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi eğitim ve atölye olarak başlattığı çalışmalarının sonuçlarını, Türk Tiyatrosu’na yeni gündem oluşturmak, öneri getirmek, yenilikçi çalışmalar yapmak, öncüyü desteklemek, çağdaş tiyatroyu yaymak, ülkemizdeki farklı tiyatro kurumlarıyla ortaklıklar geliştirmek, yenilikçi çalışmalara önayak olmak, disiplinler arası çalışmaları desteklemek, gelenekselle güncel sanatın birbiriyle etkileşimleri üzerine çalışmalar yapmak, yurtiçinde ve uluslararası alanda bu çalışmaları projelendirip, gösteri, sunum, oyun, panel vb. gibi başlıklar altında çalışan bir merkez olarak Türkiye tiyatrosuna katkı sunacak.

İBBŞT Çağdaş Gösteri Sanatları Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda 1987 tarihinde kurulan, Tiyatro Araştırma Laboratuarı (TAL)’in Şehir Tiyatroları’na kazandırdığı geleneğe sahip çıkma yolunda bir adım olara kuruldu. TAL’in kuruluş nedeni olan; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na bağlı değişik öğeler (Yazar, yönetmen, sahne tasarımcısı, kuramcı, eleştirmen, oyuncu, seyirci) arasındaki yaratıcı ilişki ve dengeyi bilim, düşün ve diğer sanat dallarındaki çağdaş verilerin ışığında araştırmak ve eğitim ve projeler gerçekleştirmek” ilkesi aynı zamanda bu yeni oluşumun da temel ilkesini oluşturuyor.

Merkezin Ocak, Şubat ve Mart ayında gerçekleştireceği atölyeler ise şöyle:

Ücretsiz gerçekleşecek olan bu atölyelerin çalıştırıcıları çağdaş tiyatro yönetmenlerimizden Şahika Tekand, Emre Koyuncuoğlu, Serdar Biliş ve koreograflarımızdan Handan Ergiydiren ve Sevi Algan. 17 Ocak 2011 tarihinde başlayacak beş ayrı atölye 11 Mart tarihinde sona erecek. Atölyeleri seçerek, birine ya da bir kaçına katılmak mümkün. Bir tür lisansüstü eğitim (masterclass) niteliğinde olan bu atölyeler daha çok profesyonel oyuncular ve dansçılara yönelik çalışmalar. Bu nedenle katılımcı başvurularında belli koşullar aranacak.

Oyuncu ve dansçılar için belli alanlarda derinleşme ve günceli takip etme olanağı sağlayan bu atölyelerin içerikleri ana hatlarıyla şöyle:

“Oyuncunun Şimdiki Zaman Bilinci ve Performansında Gerçeklik – Şahika Tekand Atölyesi”, oyuncunun “şimdiki zaman” kontrolü, “şimdiki zaman bilinci” ve performansında “şimdiki zaman” gerçekliği üzerinde duran, bu kavrayışı geliştiren egzersizler ve performanslarla ilerleyen bir çalışma programı. Oyuncu icrasının “inandırıcılık” ve “ gerçeklik” sorunsalı programın odağında yer almakta.

“Çağdaş Tiyatro Metinleri ve Oyunculuk – Emre Koyuncuoğlu Atölyesi”nde, isimleri ‘Yeni Metin’ adı altında geçen eserleri olan günümüzün önemli tiyatro yazarlarının metinleri üzerinde oyunculuk çalışmaları yapılacaktır. Caryl Churchill, Conor Mac Phearson, Mark Ravenhill, Sarah Kane, David Harrower, Roland Schmmelpfennig, David Gieselmann, Marius von Meyenbourg gibi yazarların oyunlarından bölümler, yazarların metinlerinden çıkan oyunculuk ihtiyaçları üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

“Oyuncular için Çağdaş Doğaçlama Teknikleri – Serdar Biliş Atölyesi”, kapsamında Keith Johnstone, Lecoq, Gaulier’in öğretilerinden yola çıkarak çağdaş doğaçlama çalışmaları yapılacak. Bu çalışmada öncelikle oyuncuların sahnede ilişki kurma biçimleri üzerine yoğunlaşılacak. Geçişli Fiillerden (Transitive Verbs) yola çıkarak oyunculara doğaçlamalarda kullanabilecekleri metotlar aktarılırken, ayrıca Uta Hagen ve Meisner’ın tekniklerinden yararlanılacak.

“Fiziksel Tiyatro – Durum Tiyatrosu  –  Buluş (Devise Technique) Tekniği  –  Handan Ergiydiren Atölyesi”, bedensel ifade becerilerini geliştirmek ve bireysel/kendine özgü buluşlarla oyunculuk kalitesindeki fizikselliği artırmak isteyen konservatuvar eğitimlerini tamamlamış oyuncu ya da dansçılara yöneliktir. Sözel anlatımdan, fiziksel anlatıma doğru ya da fiziksel ifadeyi anlatımcı kılmaya doğru bir gelişim vaat eder.

“Beden – Zihin Farkındalığı ve Bedeninin Yapılandırılması – Sevi Algan Atölyesi”, Bedene dair teorik ve pratik farkındalığı geliştirmenin amaçlandığı çalışma Yoga, Alexander, Feldenkrais, Beden-Zihin Merkezleme tekniklerinden seçilmiş egzersizleri içinde barındırmakta olup çalışmanın temeli nefes teknikleri, odaklanma, koordinasyon, esneme ve bedeni güçlendirmeye dayanmaktadır.

Atölye katılım başvuruları için:

İBBST Sahne Direktörlüğü Tel: 0212 4553932

İbst.cgsm@ibb.gov.tr

PROGRAM:

Tarih 11.00 – 13.00 13.00–17.00
17 Ocak 2011 Pazartesi SERBEST ÇALIŞMA Şahika Tekand Atölyesi
18 Ocak 2011 Salı SERBEST ÇALIŞMA Emre Koyuncuoğlu Atölyesi
19 Ocak 2011 Çarşamba SERBEST ÇALIŞMA Sevi Algan Atölyesi
20 Ocak 2011 Perşembe SERBEST ÇALIŞMA Serdar Biliş Atölyesi
21 Ocak 2011 Cuma SERBEST ÇALIŞMA Handan Ergiydiren Atölyesi
24 Ocak 2011 Pazartesi SERBEST ÇALIŞMA Şahika Tekand Atölyesi
25 Ocak 2011 Salı SERBEST ÇALIŞMA Emre Koyuncuoğlu Atölyesi
26 Ocak 2011 Çarşamba SERBEST ÇALIŞMA Sevi Algan Atölyesi
27 Ocak 2011 Perşembe SERBEST ÇALIŞMA Serdar Biliş Atölyesi
28 Ocak 2011 Cuma SERBEST ÇALIŞMA Handan Ergiydiren Atölyesi
31 Ocak 2011 Pazartesi SERBEST ÇALIŞMA Şahika Tekand Atölyesi
1 Şubat 2011 Salı SERBEST ÇALIŞMA Emre Koyuncuoğlu Atölyesi
2 Şubat 2011 Çarşamba SERBEST ÇALIŞMA Sevi Algan Atölyesi
3 Şubat 2011 Perşembe SERBEST ÇALIŞMA Serdar Biliş Atölyesi
4 Şubat 2011 Cuma SERBEST ÇALIŞMA Handan Ergiydiren Atölyesi
7 Şubat 2011 Pazartesi SERBEST ÇALIŞMA Şahika Tekand Atölyesi
8 Şubat 2011 Salı SERBEST ÇALIŞMA Emre Koyuncuoğlu Atölyesi
9 Şubat 2011 Çarşamba SERBEST ÇALIŞMA Sevi Algan Atölyesi
10 Şubat 2011 Perşembe SERBEST ÇALIŞMA Serdar Biliş Atölyesi
11 Şubat 2011 Cuma SERBEST ÇALIŞMA Handan Ergiydiren Atölyesi
14 Şubat 2011 Pazartesi SERBEST ÇALIŞMA Şahika Tekand Atölyesi
15 Şubat 2011 Salı SERBEST ÇALIŞMA Emre Koyuncuoğlu Atölyesi
16 Şubat 2011 Çarşamba SERBEST ÇALIŞMA Sevi Algan Atölyesi
17 Şubat 2011 Perşembe SERBEST ÇALIŞMA Serdar Biliş Atölyesi
18 Şubat 2011 Cuma SERBEST ÇALIŞMA Handan Ergiydiren Atölyesi
21 Şubat 2011 Pazartesi SERBEST ÇALIŞMA Şahika Tekand Atölyesi
22 Şubat 2011 Salı SERBEST ÇALIŞMA Emre Koyuncuoğlu Atölyesi
23 Şubat 2011 Çarşamba SERBEST ÇALIŞMA Sevi Algan Atölyesi
24 Şubat 2011 Perşembe SERBEST ÇALIŞMA Serdar Biliş Atölyesi
25 Şubat 2011 Cuma SERBEST ÇALIŞMA Handan Ergiydiren Atölyesi
28 Şubat 2011 Pazartesi SERBEST ÇALIŞMA Şahika Tekand Atölyesi
1 Mart 2011 Salı SERBEST ÇALIŞMA Emre Koyuncuoğlu Atölyesi
2 Mart 2011 Çarşamba SERBEST ÇALIŞMA Sevi Algan Atölyesi
3 Mart 2011 Perşembe SERBEST ÇALIŞMA Serdar Biliş Atölyesi
4 Mart 2011 Cuma SERBEST ÇALIŞMA Handan Ergiydiren Atölyesi
7 Mart 2011 Pazartesi SERBEST ÇALIŞMA Şahika Tekand Atölyesi
8 Mart 2011 Salı SERBEST ÇALIŞMA Emre Koyuncuoğlu Atölyesi
9 Mart 2011 Çarşamba SERBEST ÇALIŞMA Sevi Algan Atölyesi
10 Mart 2011 Perşembe SERBEST ÇALIŞMA Serdar Biliş Atölyesi
11 Mart 2011 Cuma SERBEST ÇALIŞMA Handan Ergiydiren Atölyesi
Paylaş.

Yorumlar kapatıldı.