Açıklama: “Sahne Dışı Dostlarına”

Kamuoyuna açıklanan bir yazıyla duyurulduğu gibi bir grup arkadaşımız Sahne Dışı’ndan ayrıldı.

Sahne Dışı kurulduğundan beri birçok arkadaşımız farklı nedenlerle ayrılmıştır. Çeşitli düzeydeki fikirsel farklılıklar, hazırlanacak oyunun meselesi bağlamında tartışılmış ve her bir oyun ortaklaşılan içerik üzerinden geliştirilmiştir. Ancak ilk kez, ayrılmak isteyen bir grup arkadaşımız ayrılmaları durumunda grubun da var olma hakkı olmadığını iddia etmiş, fikir ayrılıklarını tartışmaya bile gönül indirmemiş, kendi emeğinin hakkını savunurken ve bir tek öneri getirmemişken başkalarının emeğini ve önerilerini yok saymıştır. Grubu birlikte var etmek için harcadıkları emeği grubun varlığını ortadan kaldırmak için önümüze süren, emeğine böyle bedel isteyen arkadaşlara Sahne Dışı’nın kapatılmayacağı, dilerlerse aynı ismi kullanmaya onların da devam etmelerinde bir sakınca olmayacağı söylenmiştir.

Biz , yürüttüğümüz toplantılar boyunca, yayımlanan yazıdaki fikirlerini ve ithamlarını bizimle tartışma ahlâkını göstermeyen arkadaşlarla bu tartışmayı kamuoyu önünde yürütmeyeceğiz ve “devrimci ahlâk”ımızı bu dile malzeme yapmayacağız. Bu kıyıcı ve ezber repliklerle kendini var eden sahne, bizim tam da dışında olduğumuz sahnelerdendir. Ayrılan arkadaşların bu sahne davetini kabul etmiyoruz. Tam da bu sahneden çıkmak için bir umut olan Sahne Dışı’nın bir hayal kırıklığı olarak bu dilin kıydığı pek çok örneğin yanına yollanmasına izin vermeyeceğiz.

Sosyalist olmamız “emek” ve “kolektif ” kelimeleri koyuldu diye her öneriyi kabul etmemiz anlamına gelmeyeceği gibi bize uzatılan bıçağa boynumuzu uzatacağımız anlamına da gelmez. “Öneri” adı koyularak önümüze bırakılan tehdit ve dayatma reddedilmiştir. Sahne dışı aynı ilkeler ve kararlılıkla üretimine devam etmektedir.

Sahne Dışı

Bu yazının cevap niteliği oluşturduğu duyuruya şu linkten ulaşılabilir: http://mimesis-dergi.org/2011/04/sahne-disi-ayrisma-deklarasyonu/