Tiyatro Kulübesi Perdelerini Açtı

Tiyatro Kulübesi, üniversite yıllarında TİYAGAMM (Tiyatro Gazi Mühendislik Mimarlık) topluluğunda aktif görev yaparak misyonunu doldurmuş ancak, kollektif üretme, ürettiklerini paylaşma ve paylaştıkça gelişme geleneğini ve ihtiyacını kaybetmemiş bireylerin oluşturduğu bir çalışan tiyatrosu olarak kurulmuştur.

Topluluk, alternatif olma çabası içersinde gündeme ve olup bitenlere tepkisini tiyatroyu kullanarak verme amacıyla perdelerini açmıştır. Çalışan Tiyatrosu olmanın nesnel zorluklarına göğüs gererek her şeye rağmen üretmek, ürettikçe pervasız tüketime karşı bir dinamik oluşturabilmek amaçlanmaktadır.

Tiyatro Kulübesi çalışmalarını Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi bünyesinde devam ettirmektedir.

Timsah Oyunu

1960’da Milli birlik komitesinin raporu ile 147 öğretim üyesinin görevlerine gerekçe göstermeden son verilmesine tepki olarak Haldun Taner “Timsah” adlı radyo tiyatrosunu Dostoyevski’nin “Timsah” öyküsünden esinlenerek kurgulamıştır. “Timsah” oyunu radyo tiyatrosu olarak ilk temsilinden yaklaşık 50 yıl sonra Haldun Taner’in eşi Demet Taner ve Selçuk Erez’in çalışması ile “Haldun Taner’in Timsahı” adı ile kaleme alınmıştır.

Çoğumuz -eğer seçme şansımız olsaydı-şu anki hedeflerimizden vazgeçer, başka hayatları tercih edebilirdik. Oysa her birimiz hür irademizle (?) önümüze koyduğumuz amaçlara ulaşmak için çalışıyoruz. İyi okullara girebilmek için çalışıyoruz, iyi meslekler edinmek için, iyi mevkilere ulaşabilmek için… Hedefler değişse de çalışma tempomuz hiç azalmıyor. Kimseye bir zararı olmayan bu hedefler, kişinin kendisinden başka kimseye yararı olmayan “çıkar”lara dönüştüğünde ise çoktan büyümüş oluyoruz.

Bir yerden sonra ilke; “hedefe yönelik çalışmak” değil, “çıkarlara ters düşecek hiçbir harekette bulunmamak”… Artık çıkaralar uğruna susulur, gene onlar uğruna konuşulur. Bir çıkar yoksa ortada kimseye yardım eli uzatılmaz, mümkünse yardıma muhtaç duyan kişi üzerinden de yarar sağlanmaya çalışılır. Hatta zor durumda olan kimse bile bu durumu kazanca çevirebiliyorsa istenilmeyecek bir vaziyette olduğunu önemsemez. Çünkü unuttuğu hedeflerin yerini çoktan çıkarları almıştır. Tüm bunlar kimseye tuhaf gelmez, alışılır, kanıksanır…

“Haldun Taner’in Timsahı“ “Çıkar Dünyasının İnsanı”nı sıradan bir memur olan İvan İvanoviç’in başından geçen sıra dışı olaylarla anlatıyor, yaşatıyor…

‘Timsah’ Tiyatro Kulübesi oyuncuları tarafından 9 Şubat 2012 günü Saat: 20.00’de Ankara Sanat Tiyatro’sunda sahnelenecektir. Biletler Mybilet’tedir.