SDÜ Uluslararası Arda Kanpolat Tiyatro Festivali Başlıyor!

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen SDÜ Uluslararası Arda Kanpolat Tiyatro Festivali ve Kongresi 30 Nisan- 4 Mayıs 2012 tarihinde beş gün sürecek şekilde gerçekleştirilecektir.

Festivalin amacı: Genç yaşta yaşamını yitiren tiyatro oyuncusu Arda Kanpolat anısına 2006 yılından beri her yıl düzenli olarak verilen “Arda Kanpolat Oyunculuk Ödülü” ile doğru bir sanat kültürü oluşturmak; toplum yaşamının getirdiği sorumlulukları paylaşarak bireysel duyarlılıkları geliştirmek; genç tiyatro sanatçılarını destekleyerek oyunculuk alanında özendirici etki yaratmak ve Türk Tiyatrosunu uluslararası düzeyde dünya tiyatrolarıyla buluşturarak kültürlerarası diyalog oluşturmak. Ayrıca festival kapsamında yaratıcılığı geliştirmeyi ve eğitimi desteklemeyi amaçlayan diyalog masası, workshop gibi yan etkinliklerle tiyatro eğitimi alan ve tiyatro eğitimi veren tarafları bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları için tiyatro platformu oluşturmak ve Türkiye’de tiyatronun gelişimini destekleyerek nitelikli oyunların Isparta ve çevresinde seyirciyle buluşmasını sağlamaktır.

Kongrenin amacı: Dünya tiyatro tarihinde Thesbis’ten bu yana oyunculuk anlayışı tiyatronun gelişimine bağlı olarak gelişmiş ve değişmiştir. Özellikle 20.yy da görülen yönetmen odaklı tiyatrolar aracılığıyla farklı oyunculuk yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Oyunculuk eğitimi veren tiyatro okullarında bu yöntemler ve oyuncunun sahne-beden ilişkisini açığa çıkarmaya yönelik eğitim çalışmaları -temelde Stanislavski oyunculuk anlayışı kullanılsa da- farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bu farklı eğitim anlayışlarının ve yöntemlerinin paylaşılmasını sağlamak; oyunculuk eğitiminde karşılaşılan temel sorunları saptayıp bu sorunları aşmaya yönelik ulusal ve uluslar arası eğitim kurumları arasında bir tartışma platformu oluşturmak kongrenin temel amacıdır.

S.D.Ü ULUSLARARASI ARDA KANPOLAT TİYATRO FESTİVALİ VE OYUNCULUK EĞİTİMİ KONGRESİ aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmaktadır:

1- Oyunlar
2- Kongre
3- Workshoplar (Dramatik yazarlık, oyunculuk, sahne tasarımı alanını kapsar)
4- Diyalog Masası
5- Festival ve Kongrenin Değerlendirmesi
6- Kapanış

PROGRAM

1 Mayıs 2012

10.00  Açılış Töreni  Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Açılış Konuşmaları

13.15 Öğle Yemeği – Doğu Yerleşkesi –  Yemekhane (A Salonu)

14.15 İtalya Workshop Metin And Sahnesi

15.00  Oyun

Şaşkın Demokrat

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne Sanatları Bölümü / Türkiye  Muhsin Ertuğrul Sahnesi

17.30  Akşam Yemeği – Doğu Yerleşkesi  – Yemekhane (A Salonu)

19.00 Oyun

Kadın Oyunları

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne Sanatları Bölümü / Türkiye   Muhsin Ertuğrul Sahnesi

20.30 Oyun Sur Dibi

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Tiyatro Bölümü / Türkiye  Muhsin Ertuğrul Sahnesi

2 Mayıs 2012

KONGRE: “Oyunculuk Eğitimi”

Oyunculuk Eğitiminde Son Gelişmeler

1. Oturum ANFİ I

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Semih ÇELENK

09.30 “Oyunculuk Eğitiminde Rus Etkisi: Stanislavky, Meyerhold, Chekhov,

Shevtsova ve Dodin” Doç. Dr. Adnan ÇEVİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü

10.00 “Oyuncu Yetiştirmede Stanislavski ve Grotowski’nin Fiziksel Eylemler Yöntemi”

Yrd. Doç. Dr. Selda ERGÜN

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü

10.30  “Rol Yaratmada Uzamın İşlevi”

Öğr. Gör. Müşerref Ö. ÇETİNDOĞAN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü

11.00  Kahve Molası

Oyunculuk Eğitiminde Son Gelişmeler

2. Oturum ANFİ I

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özdemir NUTKU11.15  “Doğaçlamada Duygu ve Kurgu Sorunları- Doğaçlama Teknikleri”

Öğr. Gör. Şahine HATİPOĞLU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü

11.45 “Oyunculukta Yaratıcılık Eğitimi”

Prof Dr. Metin BALAY – Yeditepe Üniversitesi,

Güzel Sanatlar Fakültesi, Tiyatro Bölümü

12.15 “Çağdaş Oyunculuk Anlayışında Değişen Beden Algısı”

Yrd. Doç. Dr. Sibel ERDENK

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Sahne Sanatları Bölümü

12.45  “Çağımız Tiyatro Eğitiminde Nefes-Ses-Beden İlişkisi”

Zeynep NUTKU

Devlet Tiyatrosu Sanatçısı

13.15  Öğle Yemeği- Doğu Yerleşkesi Yemek Salonu –A Salonu

Oyunculuk Eğitiminde Temel Sorunlar

1. Oturum  ANFİ 2

Oturum Başkanı: Prof Dr. Hasan ERKEK

09.30  “Oyunculuk Eğitimi”

Prof. Dr. Özdemir NUTKU

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü

10.00 “Oyuncunun Bir Sanatçı Olarak Eğitimi”

Prof. Dr. Murat TUNCAY – Dokuz Eylül Üniversitesi,

Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü

10.30 “Oyunculuk Eğitiminde, Eğitmenin ‘Eğitiminin’ Önemi”

Prof. Dr. Hülya Nutku

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Sahne Sanatları Bölümü

11.00 Kahve Molası

Oyunculuk Eğitiminde Temel Sorunlar

2. Oturum  ANFİ II

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat TUNCAY

11.15 “Tiraddan Oyuna, Öğrenciden Oyuncuya”

Doç. Erol İPEKLİ

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı

11.45 “Oyunculuk Eğitiminde Brechtyen Oyunculuğun Yeri Açısından Eğitimci Sorunu”

Yrd. Doç. Dr. Nil ÜNLÜ AYCIL

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Sahne Sanatları Bölümü

12.15  “Tiyatro Oyunculuğu ve Gestus”

Yrd. Doç. Dr. Adnan TÖNEL

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü

13.15  Öğle Yemeği- Doğu Yerleşkesi A Yemek Salonu

14.30  Workshop  Metin And Sahnesi

Kontak Doğaçlamanın Sahneleme Sürecinde Kullanılması

Öğr. Gör. Buket Deniz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü

15.30  Oyun

Ve Medea… Ve Mediha… Ve Zehra…

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Tiyatro Bölümü / Türkiye  Muhsin Ertuğrul Sahnesi

17.30  Akşam Yemeği – Doğu Yerleşkesi A Yemek Salonu

19.00 Oyun

Andante

National Academy for Theatre and Film Arts

“Kr.Sarafov” / Bulgaristan  Muhsin Ertuğrul Sahnesi

20.30 Oyun

Sohrab & Gordafarid / İran  Muhsin Ertuğrul Sahnesi

3 Mayıs 2012

KONGRE: “Oyunculuk Eğitimi”

Oyunculuk Eğitiminde Genel Sorunlar

1.Oturum ANFİ I

Oturum Başkanı: Prof Dr. Hülya NUTKU

09.30 “Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Oyunculuk Eğitimi”

Öğr. Gör. Fazilet DEMİRDAŞ – Arş. Gör. Mustafa KAYABAŞI

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü

10.00 “Çocuk Tiyatrosunda Oyunculuk Eğitimi”

Öğr. Gör. Evren Nazım ARAT

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü.

10.30 “Türkiye’de Oyunculuk Eğitiminde Yaşanan Temel Sorun: Akademik Eleman Eksikliği ve

Çözüm Önerileri”

Öğr. Gör. Hakan ALKAN, Öğr. Gör. Züleyha ÇUBUK, Öğr. Gör. V. Yasin AKYÜZ,

Arş. Gör. Hasan İrfan BUZCU

Ordu Üniversitesi, Devlet Konservatuarı,

Sahne Sanatları Bölümü, Tiyatro Anasanat Dalı

11.00 Kahve Molası

Oyunculuk Eğitiminde Genel Sorunlar ANFİ I

2.Oturum

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Adnan TÖNEL 11.15 “Ülkemizde Oyunculuk Eğitiminde Verilen Teorik Derslerin Yurtdışındaki Muadilleriyle Karşılaştırılması”

Yrd. Doç. Dr. M. Melih KORUKÇU

İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Drama ve Oyunculuk Bölümü

11.45 “Öğrencilerin ve Öğretim Elemanlarının Deneyiminden İstanbul’da Tiyatro Eğitimi: Nasıl

Olmalı?”

Yrd. Doç. Dr. Zerrin YANIKKAYA

Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Tiyatro Bölümü

12.15 “Türkiye’de Oyunculuk Eğitimi Veren Üniversiteler ve Yetişmiş Öğretim Elemanı İhtiyacı”

Arş. Gör. Ayşen ÜSTÜN

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,

Tiyatro Bölümü

13.15  Öğle Yemeği Doğu Yerleşkesi A Yemek Salonu

Oyunculuk Eğitiminde Uygulamanın Önemi ve Tiyatronun Diğer Dallarıyla Olan İlişkisi

2. Oturum ANFİ II

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nil ÜNLÜ AYCIL

09.30 “Yaratım arayışında yönetmene ve oyuncuya hizmet eden tiyatro yapısı nasıl olmalıdır?”

Arş. Gör. Dr. Özlem ALİYAZICIOĞLU

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Sahne Sanatları Bölümü 10.00 “Peyzaj Metin Kavramı ve Sahneleme Anlayışı”

Öğr. Gör. Naciye AKSOY

Düzce Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi,

Tiyatro Bölümü

10.30 “Performans Sanatı, Teknoloji ile İlişkisi ve Sahne Sanatları Eğitimindeki Rolü”

Fatih NALBANTOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü,

Sahne Sanatları Bölümü, Doktora Öğrencisi

11.00  Kahve Molası

13.15 Öğle Yemeği Doğu Yerleşkesi Yemekhane (A Salonu)

14.30  Workshop Metin And Sahnesi

Güvenden Ekibe

Yrd. Doç. Dr. Selda ERGÜN

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü

16.00  Oyun

Theseus, Ariadne and Asterion

Accademia dell’Arte / İtalya Muhsin Ertuğrul Sahnesi

17.30 Akşam Yemeği  Doğu Yerleşkesi A Yemek Salonu

19.00 Oyun Ferhat ile Şirin

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Sahne Sanatları Bölümü / Türkiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

4 Mayıs 2012

09.00 Diyalog Masası

10.30  Workshop Çek Cumhuriyeti  Metin And Sahnesi

Know Yourself Better

11.30 Oyun

Şeyh Bedreddin Destanı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Sahne Sanatları Bölümü / Türkiye Metin And Sahnesi

13.15 Öğle Yemeği Doğu Yerleşkesi Yemekhane (A Salonu)

14.30 Oyun

Hanka, Petr İle Dünyaya Yolculuk

Academy of Performing Arts

Acting College / Çek Cumhuriyeti  Muhsin Ertuğrul Sahnesi

16.00 Oyun

Pusuda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü / Türkiye Metin And Sahnesi

17.30 Akşam Yemeği  Doğu Yerleşkesi Yemekhane (A Salonu)

18.30 Ödül Töreni