Tiyatro Yönetimi Belediyelerin İşi Değildir!

[İBBŞT yönetmelik değişikliğine tepkiler büyüyor. Türkiye Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları’nın (TOBAV) konu hakkındaki açıklamasını yayınlıyoruz.] 

İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’nda yaşananlar endişe vericidir. 1605 yılında Bern Anlaşmasıyla kabul edilen telif hakları ve düşünce özgürlüklerinin de gerisindedir. Türkiye 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu yaşama geçirmesi gerekirken tiyatro Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda gerisinde bir yönetim anlayışıyla yönetilmek istenmektedir…. Bu dünyada örneği görülmeyen bir uygulama arzusudur. Tiyatrolarda tiyatro eserleri sahneye konulmaktadır. Tabii ki bu eserlerin sahneye konulmasında evrensel düşünce hakları geçerli olmalıdır. Tiyatro ITI (Uluslararası Tiyatro Örgütü) ve FIA (Uluslararası Aktörler Sendikası) ile UNESCO çatısı altında da özerkliği korunmakta olan bir sanat dalıdır. Bu sanat dalının yönetimi de işin uzma…nı, kendini uygulamada kanıtlanmış kişiler tarafından gerçekleştirilir. Bu uzmanlığın değerlendirme dışı tutulması söz konusu olamaz. Şehir Tiyatroları kuruluşundan günümüze Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olduğunu kanıtlayabilecek süreç ve başarılı bir gelişme göstermiştir. Şimdi bu sürece müdahale ederek Türkiye’nin sanatsal alanda ve sanat kültürünün geliştirilmesi konusunda örneği görülmeyen bir tutum izlemesi ve bu tutumun İstanbul Belediyesi tarafından uygulanmak istenmesi ülkemiz açısından da önemli bir yara açılmasına neden olacaktır. İlgililerin en kısa zamanda uzman kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve meslek birlikleriyle bir araya gelerek bu hatalı tutumdan vazgeçmelerini diliyoruz.
 Saygılarımızla.
 
 TOBAV Yönetim Kurulu

Yorum


işlemi tamamlayınız: