"Hukuken Omurgasız Bir Yönetim Karar Üretemez"

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Fikrin ve Hukukun Üstünlüğü Hareketi Başkanı Avukat Barış Mamalı yaptığı basın açıklaması ile hukuken yasal olmayan bir oluşumun Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile ilgili bir karar alamayacağını belirtti. Açıklama şöyle:

Lefkoşa Belediye Yönetimi’nin hiçbir anayasal ve yasal dayanağı olmaksızın siyasi iktidar tarafından ele geçirildiği bir dönemden geçmekteyiz. Demokrasinin ters yüz edilerek atanmışların seçilmişlerin makamlarına el koyması; oluşan kaostan çıkış amacıyla seçimlerin yapılmasının yolunu aramak gerekirken bunun yerine hukuk dışı vasıtaların kullanılması her şeyden öte demokrasi inanç ve ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Anti-demokratik yolla belediye yönetimine el koyanlar, şimdi de ülkemizin yüz akı olan sanat insanlarına ve başşehrin en önemli kültür ve sanat kurumlarından olan Belediye Tiyatrosu’nu (Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumu)  pasifize etmeye çalışmaktadır. Ülkenin aydınlık yüzünü temsil eden bu kurumların her türlü siyasi ve idari tartışmaların dışında tutulması, her ne olursa olsun ayakta durmalarının sağlanması gerekir. Çünkü kültür ve sanata vurulacak her darbe toplumun kendisine vurulmuş demektir.

Lefkoşa Belediyesi’nin en üst karar organı Belediye Meclisi’dir ve bu meclis 2007 yılında almış olduğu bir kararla Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesi içerisinde “Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumu” isimli derneği kurmuştur. Bu derneğin kurucuları ve şimdiki 9 kişilik yönetim kurulu üyeleri belediye başkanı ile meclis üyelerinden oluşmaktadır ve Belediye Tiyatrosu’nun, Lefkoşa Türk Belediyesi ile hukuken organik bağ içerisinde olduğu açıktır. Bu açıdan tiyatro çalışmaları için belediye bütçesinden yapılan ödemelerin hukuki yani legal olduğu ortadadır. Ayrıca dernek tüzüğü de belediye bütçesinden yapılacak yardımla derneğin ücretli çalışan istihdam etmesine izin vermektedir. Bu hukuki manzara karşısında kimse belediye ile dernek arasında anormal bir münasebet veya ilişki olduğundan bahsedemez.

Kaldı ki, sözkonusu derneğin amaçlarına bakıldığında her türlü faaliyetin Lefkoşa Türk Belediyesi için ve o çerçevede olacağı da belirtilmektedir.

Halen idareyi fiilen elinde tutan ve hukuken omurgasız olan yönetimin Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu çalıştıran dernek(kurum) hakkında karar alma yetkisi yoktur. Kaldı ki tiyatro hizmetlerini veren dernek de ayrı bir tüzel kişilik olup onun hukuki yapısı veya çalışmaları hakkında Lefkoşa Türk Belediyesi’nin herhangi bir karar alması da mümkün değildir. Derneğin faaliyetlerine son verilmesi veya derneğin kapatılması ancak iki yolla olabilir: 1. Dernek genel kurulunun kendini feshetme kararı alması ile veya 2. Mahkeme kararı ile.

Bir derneğin anayasa ve yasalar çerçevesinde başka bir yolla işleyişine ve yapısına müdahale edilmesi mümkün değildir. Aksi bir davranış dikta bir işlem olması yanında hem Anayasa’nın 33(3) maddesine hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesine açıkça aykırı olacaktır.

Tüm yapısıyla ve işleyişiyle hiçbir illegal görüntü arzetmeyen bu kuruma yapılacak müdahalenin geriye tek bir dayanağı olabilir o da “siyasi artniyet”tir.

Kıbrıs Postası

Paylaş.

Yorumlar kapatıldı.