“İzleyici Geliştirme” Konferansı

Mimesis Haber / AB çalışmaları kapsamında Avrupa Kültür Programı yeni bir konferans ile devam ediyor.  Program sanatçıların ve kültür alanında çalışanların sınır ötesi dolaşımının geliştirilmesi, kültürlerarası diyalogun arttırılması, ve kültür-sanat eserlerinin ve sanat çalışmalarının uluslararası dolaşımının geliştirilmesini hedefliyor. Bu bağlamda programı yürüten Avrupa Komisyonu 16-17 Ekim’de Brüksel’de “İzleyici Geliştirme” konferansı düzenleyecek. Komisyonun 2014-2020 yılları arasında kültür ve yaratıcı sektörler için getireceği hibe program teklifi olan “Creative Europe”, Avrupa kültür çalışmalarında izleyici kitleleri teşvik etmek için yeni ve uzun vadeli bir öneri getiriyor: İzleyici Geliştirme. İzleyici geliştirme; “sanatı daha ulaşılabilir yapan stratejik, dinamik ve interaktif bir süreç” olarak tanımlanıyor.

Kültür operatörleri tarafından izleyici geliştirme üzerine  örneklerin sunulacağı ve izleyici geliştirme stratejilerinin pratikte değişiminin destekleneceği konferans 16-17 Ekim’de Brüksel’de gerçekleşecek.

Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleri için tıklayınız

Senem Han / MİMESİS