Erdem Gündüz'den Haber 7'ye Tekzip

Pinterest LinkedIn Tumblr +

erdem[Erdem Gündüz’ün gerçekleştirdiği “duran adam” eylemi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu eylemin ardından Gündüz’ün basında yayınlanan bir fotoğraf tüm medya kuruluşlarının ilgisini çekti. Fotoğrafta Gündüz başörtülü kadın ögrencilerin eylemlerine destek vermek istediği için başörtüsü takmıştı. Ancak bazı basın kuruluşları bu fotoğrafı “başörtüsü ile dalga geçmek için bir tiyatro oyununda taktığı” iddiasıyla yayınladı. Gündüz’ün avukatının  bu haberlere avukatı aracılığıyla gönderdiği tekzipi okuyucularımızla paylaşıyoruz.]

Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan Müvekkil Erdem Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Dans bölümünün 2007 yılı mezunlarındandır ve halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Sanatları Ana sanat Dalında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro, modern dans ve performans sanatçısı olan müvekkil Bosna-Hersek, İtalya, Sırbistan, Karadağ, Avusturya ve ABD’de gösteri ve eğitim amaçlı olarak bulunmuştur.

Sivil itaatsizlik olarak gördüğü bireysel eylemi neticesinde “Duran Adam” olarak adlandırılan müvekkil özgürlüklerin tesis edilmesi, korunması ve özgürlük bilincinin toplum nezdinde oluşabilmesi amacıyla üzerine almış olduğu kişisel mesuliyeti layıkıyla yerine getirmekten gurur duyan bilinçli bir vatandaştır. Müvekkil Erdem Gündüz, din ve inanç ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ırksal, bölgesel, sınıfsal ya da sosyal ayrıma karşı direnç gösterilmesi gerektiğini savunmaktadır. Ezilen tüm canlıların yanında olduğu gibi dini inançları gereği taktıkları başörtüsü nedeniyle üniversitelere alınmayan arkadaşlarına da “başörtüsü eylemi” gerçekleştirerek destek vermiştir. Müvekkil, “Duran Adam” olarak adlandırılan bağımsız bireysel eylemini, vatandaşların fikirlerinin yöneticiler tarafından dinlenmemesi nedeniyle ve de binlerce yaralı ile ölüler olmasına rağmen ana akım medyanın hiçbir olay yokmuş gibi davranmasını protesto etmek için gerçekleştirmiştir.

Gerçekleştirdiği eylem yurtdışında ya da yurtiçindeki hiçbir örgüt ya da STK ile ilgisi bulunmayan müvekkil bir idole veya metaya dönüştürülmek istemediği için eylemden sonra basına konuşmamıştır. Ancak müvekkil kendisine yasa dışı örgütlere üye olduğuna ya da başörtüsü takanlarla dalga geçtiğine dair iftiralar atılmaya başladığı zaman can güvenliğinden şüphe etmesi ve hedef gösterildiğini düşünmesi nedeniyle basına açıklama yapmak zorunda kalmıştır. Müvekkil Erdem Gündüz’ün kendisiyle gerçekleştirilmiş tek gerçek röportaj http://www.radikal.com.tr/gezi/sokakta_hicbir_sey_olmamis_gibi_gostermek_siddettir-1138724 adresinde yayınlanmıştır.

Yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda: www.haber7.com İnternet sitesi dahilinde yapılan “Erdem Gündüz’ün başörtüsünü dalga geçmek için bir tiyatro oyununda taktığı” ve “Erdem Gündüz’ün provokatör, bireysel-bağımsız eyleminin ise provokasyon olduğu ve bir tezgahın parçası durumunda bulunduğu” yönündeki haberlerinin Müvekkil ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır ve bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bütün bu bilgi kirliğinin bir bölümü Erdem Gündüz ya da Duran Adam adıyla açılan ve sonra kapatılan sahte Twitter hesaplarından yayılan asılsız açıklamalara basın yayın organlarının doğruları araştırmadan itibar etmesi dolayısıyla oluşmuş diğer bir kısmı ise bazı tanınır kişiler tarafından müvekkilin maksatlı şekilde toplumun belli bir kesimine hedef gösterilmesi sonucu oluşturulmuştur. İfade etmek gerekir ki müvekkil hiç bir zaman “Duran Adam” şeklinde bir Twitter ya da e-posta hesabı almamış ve kullanmamıştır.

Bu sebeple; Müvekkil Erdem Gündüz hakkında www.haber7.com ve sair internet siteleri, tv kanalları ve gazeteler vasıtasıyla yapılan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini, Müvekkilin “Duran Adam” eylemi çerçevesinde hiçbir kurum ve/veya örgüt amacı doğrultusunda hareket etmediğini ve de kendisinin tüm insanlar arasında ırk, dil, din, dinsizlik, mezhep, vatandaşlık, renk, cinsel tercih, siyasi görüş, fikir ve düşünce, felsefi inanç, sosyal veya etnik köken, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden hiç bir ayrım yapmadığını kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Erdem Gündüz Vekilleri
Av. Serhat KOÇ & Av. Nihan GÜNELİ

Haber 7.com

Paylaş.

Yorumlar kapatıldı.