Kültür Nazırı Ömer Çelik de Yalan Söylüyor; AKM’yi Yıkacaklar

Üstün Akmen

Kültür ve Turizm Nazırı Ömer Çelik, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in yazılı soru önergesine verdiği cevapta, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) tadilat ve onarım işlemlerinin sivil toplum kuruluşlarınca açılan davalar ve yargı kararları nedeniyle 2008 yılından 2012 yılına kadar gerçekleştirilemediğini söylemiş.

Abovvv!

Bak sen şu işe!

‘Hafıza-i Beşer’

Türkiye kültürünü korumak ve geliştirmekle mükellef Nazır, bunları söylerken Koruma Bölge Kurulunca onaylanan restorasyon avan projesinin, binayı kullanan sanatçılar ve yöneticiler tarafından sanatsal aktiviteleri ve işleyişi olumsuz etkileyeceği saptanarak uygun bulunmadığını (belgeleriyle sabit) bilmiyor mu yahu?

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından kullanıcılar tarafından istenmeyen bu projede ısrar edilmesi üzerine, Kültür Sanat Sendikası’nın idari yargıda dava açtığını, mahkemenin bilirkişi incelemesi de yaptırarak önce yürütmeyi durdurma, sonra esastan projeyi bozma kararı aldığını hatırlamıyor mu?

Vah, vah, vah…

Kimler Hesap Vermeli, Gizleniyor

Haziran 2008 tarihinde AKM apar topar boşaltıldıktan sonra, içinde bulunan Devlet Operası, Balesi, Devlet Tiyatrosu, Devlet Senfoni Orkestrası, koro ve toplulukları sağlıksız, işlevine uygun olmayan yerlere alelacele taşıyan kim, Nazır Bey hele bir araştırsa ya!

Taşınılan binalara yüksek meblağlarda kiralar ödeyip tadilatlar yapan aslan parçaları kimler, Nazır Bey bulsa ya!

Bırakın İstanbul gibi bir metropolün sanat damarlarından en önemlisinin kesilmesini, bu zarar-ziyanı kimin üstleneceğini, kimin ya da kimlerin hesap vereceğini Nazır Bey saptasa ya!

O araştırmaz, bulmaz, saptamaz.

“İtmişim sanatı, kültürü” der, oturduğu yerden kalkmaz.

Nazır Bey Neden Açıklamıyor

Vakti zamanında idare mahkemesi yargıçları yürütmeyi durdurma kararı aldığında, sahneleriyle aynı binada yer alması gereken sanat kollarının olmazsa olmazı; belli ısıda kontrollü ortamlarda çalışılması gereken atölyelerin İstanbul’un dört bir yanına saçıldığını Nazır Efendi bilmiyor mu be yahu?

Haydi ondan da vazgeçtim, ya hiçbir ısıtma sistemi olmayan, hatta su çektiği için yıkılma tehlikesi bulunan, tehlikeli kimyasal madde barındırma olasılığı olan köhne bina ve hangarlarda benim gözümün nuru sanatçılara altıncı kışı geçirtecek hainlerin adları neden hâlâ gizleniyor, Nazır Bey neden açıklamıyor?

Diğer taraftan, Kültür Nazırımız İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın, bu projenin uygulanmasında kendi istekleri doğrultusunda ısrarcı davranışını, dahası AKM için ayrılan 75 milyonluk bütçeyi Bakanlığa hangi gerekçeyle aktarmadığını neden sormuyor, soruşturmuyor, sorgulatmıyor?

Ajans, 2010 yılında yasalara karşın projede ısrar etmeseydi süreç acaba bu noktaya gelir miydi sorusunu neden gündeme getirmiyor?

Nazır Efendi, Koruma Kurulunun 31 Aralık 2009 tarihinde AKM’nin mevcut haliyle onarımı yolunda aldığı karara Ajans tarafından neden uyulmadığını da bilinçli olarak eşelemiyor!

14 Ocak 2010 tarihinde gereksinimlerle ilgili Bakanlıkça koruma kuruluna başvurularak vaziyet planı onayı gerçekleştirildiği gerçeğini bilerek bilmezden geliyor!

Ajans’ı, istediği proje gerçekleşemedi diye konuyu askıya almakla, uykuya yatırmakla; yeni bir ihale yapmak yerine, ödeneğin bittiğini söyleyip aradan sıyrılmakla suçlayamıyor!

AKM için hazırlanan projenin yanlış olması nedeniyle iptali üzerine gösterilen tepkinin, ödeneği yok ederek “bertaraf” edilmiş olduğunu açıklayamıyor!

Ah Başsavcım Ah

Zaten hiç kimse de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi onarımı için çeşitli bakanlıklar, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve benzin gelirlerinden elde edilen maddi kaynakların bugüne kadar nerelere sarf edildiğini merak etmiyor.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65 (a) maddesi kültür ve tabiat varlıklarını tahrip edenlerle ilgili 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanmasına amir olduğuna göre, Atatürk Kültür Merkezinin bu halde bırakılmasının bal gibi kültür varlığının tahrip olması anlamına geldiğini sanırım savcılık makamı da bilmiyor.

Yaptığımız suç duyuruları sümen altı ediliyor.

Yalanın Kuyruklusu

Derkeeen bütün bunlar bir tarafa, Kültür Nazırı Ömer Efendi, yapılan ihaleyi takiben mayıs ayında tadilat ve onarım işlemlerine başlandığını açıklıyor.

AKM “metruk” be!

Atatürk Kültür Merkezinin 2014 yılı içerisinde hizmete açılmasının planlandığını söylüyor.

Bir yılda baştan mı “inşa” edecek ne!

Gezi eylemleri sırasında inşaat bariyerleri yıkılınca millet AKM’nin tepesine kadar çıktı, binanın durumunu gördü.

AKM’nin derisi de gitmiş, bir kemik kalmış!

Nazırın bu beyanından altı gün sonra hükümetin gece yarısı önergesiyle torba yasaya eklenen ve TMMOB’nin yetkilerini elinden alıp bakanlığa devreden yasa, Mimarlar Odasının görüş ve iznini almadan Çevre Bakanlığına yıkım ve imar değişikliği yetkisini veriyor.

Verince ilk hedef, doğal olarak Padişahımız Efendimizin yıllardır: “Yıkacağım” diye tutturduğu Taksim AKM binası olarak seçiliyor.

Nazır Efendi de gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor!

Evrensel  tarafından yazılan diğer yazılar.

Yorum


işlemi tamamlayınız: