Tiyatrolara Yönelen Baskıya Karşı Dayanışma Başlıyor!

Pinterest LinkedIn Tumblr +

oyuncularimg131206010011Mimesis Haber / Türkiye Barolar Birliği’nin çağrısı ile biraraya gelen özel tiyatrolar ve sanat örgütleri, devlet desteğinin kesilmesi ve destek alacak tiyatrolara imzalatılmak istenen “genel ahlaka uygunluk” taahhütnamesine karşı mücadele başlatmak için biraraya geldi.  Türkiye Barolar Birliği (TBB) 03.12.2013 Salı günü saat 19.00’de Taksim Hill Hotel’de  geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Bu toplantının ardından Oyuncular sendikasının yaptığı açıklama aşağıdadır:

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Başkan Yardımcısı Başar Yaltı, Bursa ve Antalya Barosu  Başkanları ile İstanbul Şehir Tiyatroları Sanatçıları Derneği (İŞTİSAN), Sanatçılar Girişimi ve birçok özel tiyatro sahibinin katıldığı toplantıda ana gündem, özel tiyatrolara yapılan devlet desteğinin mesnetsiz gerekçelerle kesilmesi ve destek alacak tiyatrolara imzalatılmak istenen “genel ahlaka uygun olmayan” oyun çıkartılması halinde verilen desteğin faizi ile geri alınabileceğine ilişkin taahhütname oldu. 

Oyuncular Sendikası İki Öneri Sundu

 
Özel tiyatroların geleceğini tehlikeye düşürecek mahiyetteki bu uygulamalar, üyelerimizin istihdamı açısından da ciddi sıkıntılara gebe olduğundan Oyuncular Sendikası olarak biz de konuya başından beri müdahil olduk.

 

Sendikamızı hukuk danışmanımız Av. S. Sera KADIGİL’in temsil ettiği toplantıda tarafımızdan iki öneri sunuldu:

 İlk olarak ödenekli tiyatroların varlığını tehlikeye düşürecek ve Türkiye Sanat Kurumu adı altında oluşturulacak yeni  kurula ilişkin yakın zamanda çıkması beklenen yeni kanun tasarısına ilişkin sağlıklı bilgi alınabilmesi ve bu konuda mecliste lobi faaliyeti yürütülebilmesi amacı ile TBB’nin desteğini istedik.

 Ayrıca özel tiyatroların haksız uygulamalar ile maddi zorluk içerisinde bırakılmasına karşın atılacak hukuki adımlarda bize yardımcı olabilecek gönüllü hukukçuların temini için yardım talep ettik. Bu önerimiz üzerine TBB Başkanı Feyzioğlu, sendikamız avukatı Kadıgil’i TBB bünyesinde kurulu kültür-sanat komisyonuna davet ederek ilgili çalışmayı birlikte yürütme önerisi sundu. İlgili öneri oy birliği ile kabul edildi. 

 Bu bağlamda en yakın zamanda çalışmalara başlanarak hukuki desteği olmayan özel tiyatrolar için örnek bir itiraz dilekçesi hazırlanması, talep halinde konuya ilişkin hukuki işlem  başlatılması ve yürütülmesi hususunda Türkiye Barolar Birliği ile ortak çalışma yapma kararı alındı. 

 Feyzoğlu’nun, 2023 hedefi doğrultusunda sanatçılarla birlikte hareket ederek yeni bir sanat vizyonu oluşturulması ve olması gerekenden yola çıkarak tavsiye niteliğinde hukuki düzenlemelere gidilmesi önerisi takdirle karşılandı. 

 Son olarak yakın bir zamanda tekrar bir araya gelmek sureti ile sanat temsilcileri ile TBB arasında bir protokol imzalanarak sanata yönelen baskılara karşı ortak tavır almak ve konuya ilişkin bir manifesto hazırlanarak kamuoyuyla paylaşma kararı alındı.

http://www.oyuncularsendikasi.org/index.php?page=mod_manset_goster&mnstID=185

Paylaş.

Yorumlar kapatıldı.