Yasaklı Film İçin Soru Önergesi

sirri_sureyya_onderMimesis Haber / Mart ayı içerisinde Lars von Trier’in ‘Nymphomaniac’ adlı filmi Türkiye’de gösterime girmeden yasaklanmıştı. Kültür Bakanlığı’na bağlı denetleme kurulunun oy çokluğuyla aldığı sansür kararı üzerine birçok eleştiri yapılmış sanatta sansür tartışması bir kere daha gündeme gelmişti.

HDP (Halkların Demokratik Partisi) milletvekili Sırrı Süreyya Önder bu yasaklamayı bir soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. Önder’in Kültür ve Turizm Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şu şekilde:

“Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Üst Kurulu 14 Mart 2014’te vizyona girmesi beklenen Lars von Trier’in ‘Nymphomaniac’ adlı filmi hakkında ‘ticari dolaşıma ve gösterime giremez’ kararı vererek filmi yasaklamıştır. Filmin yasaklanma gerekçesi ilgili yönetmeliğin 11. Maddesi’ne (“Bakanlık bünyesinde oluşturulan Kurullar sinema filmlerini gösterim ve iletim biçimlerini de dikkate almak suretiyle kamu düzeni, genel ahlak, küçüklerin ve gençlerin ruh ve beden sağlığının korunması, insan onuruna uygunluk ve Anayasada öngörülen diğer ilkeler doğrultusunda değerlendirir”) dayandırılarak verilmiştir.

 Bu bağlamda;

– Filmin yasaklanma gerekçesinin dayandırıldığı madde Kurul üyeleri tarafından nasıl yorumlanmıştır ve filmin bu maddede belirtilen ilkelere aykırılığı nasıl tespit edilmiştir? Bu karar verilirken gözetilen ölçütler nelerdir?

– Filme +18 yaş sınırlanması getirilebilecekken filmin ticari gösterimi ve dolaşımı yasaklanmıştır. Kurul filmin reşit olan bireyler için hangi açıdan sakıncalı olduğuna karar vermiştir?

– Kurul’un sanatta ifade özgürlüğü hakkını korumak yükümlülüğü var mıdır? Varsa bu hakkı nasıl korumaktadır?

– Kurul bir değerlendirme ve sınıflandırma kurulu yerine bir sansür kurulu olarak mı işlemektedir?”