Oyuncular Sendikası Dansçı ve Opera Şarkısıcısı İçin Standart İstedi

25089474Sahne, Perde, Ekran ve Mikrofon Oyuncuları Sendikası (Oyuncular Sendikası), “Dansçı” ve “Opera Şarkıcısı” mesleklerinin standardının oluşturulması için taslak hazırladı. Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) sunulan taslakta, her iki meslekte olması gereken bilgi ve beceriler arasında “empati” ve “konsantrasyon” da yer alıyor.

MYK ile 7 Aralık 2012’de 5 mesleğin standardını belirlemek için protokol imzalayan Oyuncular Sendikası, “oyuncu”, “figüran” ve “seslendirme oyuncusu” mesleklerinin standartlarının resmi olarak belirlenmesinin ardından, “dansçı” ve “opera şarkıcısı” mesleklerinin standardı için de harekete geçti.

Bu meslekler için standart taslağı hazırlayan Sendika, taslağı, meslek mensuplarının görüş ve önerilerine açtı.

Taslaklarda “dansçı”, “İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemlere uyarak ve mesleki iletişim süreçlerini yöneterek dans performansını oluşturma, icra etme ve mesleki gelişimini yönetmeye ilişkin bilgi ve becerilere sahip nitelikli kişi”; “opera şarkıcısı” ise “İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemlere uyarak ve mesleki iletişim süreçlerini yürüterek opera ve konser performansına hazırlanma, performansı icra etme ve mesleki gelişimini yönetmeye ilişkin bilgi ve becerilere sahip nitelikli kişi” olarak tanımlandı.

Dansçı ve opera şarkıcısı mesleklerinin görev, sorumluluk ve başarı ölçütlerine de yer verilen taslaklarda, “dansçı” ve “opera şarkıcı”sında olması gereken bilgi ve beceriler arasında “empati”, “konsantrasyon” ve “ekiple çalışma” becerileri de bulunuyor.

Gelen önerilere göre nihai şeklini alacak olan “dansçı” ve “opera şarkıcısı” meslek standartları, önce MYK’nın oluşturacağı Kültür Sanat Komitesinin görüşüne sunulacak, ardından da MYK yönetim kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayınlanacak.

Hürriyet