Sanatçılar Girişimi: Sorumlular İstifa Etsin

Pinterest LinkedIn Tumblr +

sgSanatçılar Girişimi, Reina’daki katliamın ardından, hükümeti, facialardaki sorumluluğu konusunda özeleştiri yapmasını ve facianın başlıca sorumlularının görevi bırakmasını talep etti. Çağrı metnine, Edip Akbayram, Onur Akın, Rutkay Aziz, Sunay Akın, Ataol Behramoğlu, Atilla Dorsay, Altan Erkekli, Genco Erkal, Müjdat Gezen, Küçük İskender, Vedat Sakman, Mert Fırat, İlhan İrem, Cahit Berktay, Menderes Samancılar, Ferhan Şensoy’un da aralarında bulunduğu 87 isim imza verdi. İmza listesinin ilk sırasına, “Her zaman bizimle” notuyla, Tarık Akan’ın ve beşinci sıraya da Üstün Akmen’in adı yazıldı.

Sanatçılar Girişimi’nin çağrı metni şöyle: Başta cumhurbaşkanı olmak üzere devlet ve hükümet yöneticilerinin her toplu katliamdan sonra ülkemizin bir terör kuşatması altında olduğunu tekrar etmeleri doğru ve haklıdır.

‘Görünen köy…’

Fakat asıl yanıtlanması gereken sorular, ülkemizin nasıl bu kaotik çıkmazın içine sokulduğu, söz konusu terör örgütlerinin hangi güçler tarafından yönetildiği ve kınıyoruz, yanıtlarını alacaklar gibi sözden ibaret söylemlerin ötesinde neler yapıldığı ve yapılacağıdır. Halk bilgeliği bu gibi soruları “görünen köy kılavuz istemez” deyimiyle yanıtlamıştır. Görünen köy, AKP yönetimi iktidara geldiğinde ülkemiz terörist bir kuşatma altında değilken, esas olarak Doğu bölgelerinde odaklanmış PKK terörü de belli ölçülerde sınırlanmışken bu yönetim tarafından ülkemizin Ortadoğu batağına sürüklendiği; komşu ülkedeki yönetimi devirmek amacıyla Türkiye’nin teröristler için bir yol geçen hanına çevrildiği; emperyalizmin sözüm ona Büyük Ortadoğu Projesi’yle birlikte bu projenin kuyruğuna takılmış Şam’da namaz kılma türünden fantezilerin de sona erişiyle yaşanmakta olan facialara çanak tutulmuş olmasıdır.

‘Diyanet’in lekesi’

Görevi din konusuyla sınırlı olması gereken Diyanet’in bütünüyle siyasetin güdümüne girmiş olması, yeni yıl öncesindeki talihsiz açıklamanın bu kurum ve günümüzdeki yönetimi üzerinde silinmez bir leke olarak kalacağı gerçeği vicdanları kanatmıştır ve kanatmaktadır. Asıl gerçekler bunlardır… Batı’ya meydan okumalar, Putin yönetimini arkalayarak ABD emperyalizmine göstermelik efelenmeler, yirminci yüzyılın ilk büyük emperyalizm karşıtı mücadelesi ve devrimler dizisi olan Kurtuluş Savaşımızı hafife alırcasına ikinci kurtuluş savaşı söylemleri; hedef saptırmaktan, toplumu yanıltmak ve gittikçe sıkılmakta olan cendereyi meşrulaştırmak çabasından başka bir şey değildir.

Aydınlar, sanatçılar olarak görevimiz, bütün bu yalan dolan ve tehdit karşısında; görünen köyü görünmez kılmak için her türlü medyanın kirli bir araç olarak kullanıldığı utanç verici, işbirlikçi, çanak yalayıcı ağız kalabalığı ortamında, yılmaksızın, geri çekilmeksizin, gerçekleri dile getirmek, görünen köy işte şurada diye göstermekten bir an bile el çekmemektir.

Görünen köy, ülkenin bu kanlı ve kaotik çıkmaza tıkılmasına en baştaki tutumlarıyla yol açan siyasal yönetimin özeleştirisini yapması, başlıca sorumluların siyaset sahnesinden çekilip gitmeleri, toplumsal barışı sağlayacak adımlar atılabilmesi için öncelikle başkanlık sistemi hevesinden vazgeçilerek parlamenter sistemin ve çoğulcu demokrasinin güçlendirilmesidir.

‘Despotizme kurban’

Görünen köy, bu adımlar atılmadıkça günümüz siyasal yönetiminin tutumu ve söylemleriyle faciaların engellenemeyip ancak kısmen ya da tamamen kamunun gözünden saklanmaya çalışılacağı, zaten sınırları boğucu ölçüde daraltılmış olan demokratik hakların bütünüyle despotizme kurban edileceği, sonuçta da bütün bir ülkece dağılıp parçalanmaya, yok oluşa teslim olacağımızdır.

Cumhuriyet

Paylaş.

Yanıtla