Oyuncular Sendikası’ndan Tekzip

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sitemizde 18 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan ve GazeteDuvar’dan alıntılanan ‘Setlerde Çalışma Süresi 11 Saati Aşmamalı’ başlıklı haberimizle ilgili olarak Oyuncular Sendikası bir tekzip yayınlamıştır. Bu tekzibi okurlarımızla paylaşıyoruz.

18.05.2020 tarihli (linki aşağıda ekli) yapmış olduğunuz haberinizde hem başlık hem de haberin içerisinde sendikamızın COVİD-19 pandemi süresince çalışılacak olan setlerde günlük 11+1 (12 saat) çalışma süresini savunduğumuzu ifade etmiş olduğunuzu okuduk. Oyuncular Sendikası olarak kurulduğumuz günden itibaren oyuncuların meslek tanımı, çalışma statüsü ve çalışma koşulları ile ilgili düzenlemeler için çalıştık ve çalışmalarımızı da bu yönde sürdürmekteyiz. Çalışma süreleri de bu temel çalışmaların içerisindedir, faaliyet alanımıza giren set, sahne ve stüdyolar için 4857 sayılı İş Kanunu’nun günlük ve haftalık azami sınırlamalarını aşan bir çalışma düzenini savunmamaktayız.

Yine haberinizin manşetinde yazdığının aksine metin, ortak bir aklın ürünü olup, sendikalar, meslek birlikleri, dernekler ve platformların katkıları ile hazırlanmıştır. Oyuncu örgütleri olan Oyuncular Sendikası, BİROY (Sinema Oyuncuları Meslek Birliği) ve ÇASOD(Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) pandemi sürecinde başta dinlenme olmak üzere nitelikli beslenmemin de önemli olduğunu vurgulayarak çalışma sürelerinin günlük 8 saat ve haftalık 45 saat ile sınırlanması, iş planının buna uygun şekilde hazırlanması gerektiğini savunmuştur.

Oyuncular Sendikası olarak metinde söz konusu çalışma süreleri ile ilgili ifadeye (metnin ilgili bölümlerinde görebileceğiniz) bu bağlamda açık bir biçimde şerhimizi düştüğümüzü tarafınıza bildirir gerekli tekzipi ivedilikle yapmanızı beklediğimizi bilgilerinize sunarız.

Oyuncular Sendikası

http://www.mimesis-dergi.org/2020/05/setlerde-calisma-suresi-11-saati-asmamali/

Klavuz için:

https://oyuncularsendikasi.org/wp-content/uploads/2020/05/cov_19_onlemleri_18_05_2020_os.pdf

Mimesis’in Notu:

Oyuncular Sendikası, BİROY, ÇASOD gibi 14 kurumun ortak imzasıyla yayınlanan TÜRKİYE’DE COVID -19 KISITLAMALARI ALTINDA FİLM YAPIMLARINDA GÜVENLİ ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER başlıklı kılavuzun 4. Sayfasındaki Genel Hususlar başlığı altında 2.2 Nolu maddede “Çalışma saatleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre uygulanmak zorundadır. Günlük çalışma süresi bir saat yemek molası hariç 11 saati aşmamalıdır” denilmekle birlikte, hemen bu maddede sayfa 20’deki 15. Maddeye referans verilmektedir. Ve bu maddede şöyle denilmektedir: “Biroy (Biroy Sinema Oyuncuları Meslek Birliği), ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği), Oyuncular Sendikası’nın oyuncuların çalışma sürelerine ilişkin ortak görüşü şu şekildedir; COVİD-19 Pandemi sürecinde genel iş yeri sağlık ve güvenlik tedbirlerinin yanı sıra, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasını etkileyen; dinlenme ve nitelikli beslenme gibi taleplerin de önemli olması nedeniyle pandemi boyunca günlük çalışma süresinin 4857 sayılı İş Kanunu’na göre haftalık 45 saat ve günlük 8 saat ile sınırlandırılması, iş plan ve programının buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.”

Paylaş.

Yanıtla