Tiyatrolar Ulusun Birikimidir

Saltanat’ın Verdiğini Cumhuriyet Alamaz Ali Y. Baltacıoğlu Darülfünun-ı Şahane, Darülfünun-ı Osmani, İstanbul Darülfünunu, kısaca Darülfünun, İstanbul Üniversitesi’nin 1863-1933 döneminde taşıdığı adlardır. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal eden Darülfünun, Darülbedayi (İstanbul Belediyesi Şehir [...]