Poetika’ya Göre İncelenen Bir Trajedi Seçkisi

Poetika’ya Göre İncelenen Bir Trajedi Seçkisi

Azra Sancak Aristo’nun 4.yy.’da kaleme aldığı Poetika, birçok türü idealize ederek dönemin ozanına yol göstermekle kalmayıp birçok edebi türün günümüz dünyasındaki biçimlerinin kıstaslarını da ortaya koymaktadır. Bu türler içinde tragedya, “ahlaksal bakımdan ağırbaşlı, başı sonu olan, belli bir uzunluğu [...]