Kültürel Zenginliği Sahnelemek – 3

Berna Kurt Kültürel Çoğulculuk Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK) ile kültürel, sanatsal ve politik formasyonunu bu yapıda edinmiş kişilerin 1994 yılında kurduğu Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu da (BGST) dans sahnesinde kültürler arasındaki alışverişi vurgulayan topluluklar arasındadır. Altınay’ın [...]

Kültürel Zenginliği Sahnelemek – 2

Berna Kurt Kültürel Zenginliğe Dair Söylemsel Temsiller: Mozaik, Ebru ve Kültürel Çoğulculuk Halk dansları sahnesi, her zaman için kültürler arası bir geçiş bölgesi olan Anadolu’nun kültürel zenginliğinin vurgulandığı bir alan olmuştur. 1940’lı yılların başlarında Halkevleri’nde çalışma yürüten Zehra [...]

Kültürel Zenginliği Sahnelemek – 1

Berna Kurt Özet 1980’li yıllardan sonra dünyada ve Türkiye’de kimlik politikalarının yükselişi, baskı altına alınan aidiyet biçimlerinin kamusal alana çıkmasını sağlamıştır. Bu gelişmelerden etkilenen halk dansları sahnesinde de, hem kimlik temelli yeni topluluklar kurulmakta hem de çoklu dans geleneklerinitemsil eden [...]

Dans Tarihçiliği Üzerine Notlar (4)

Berna Kurt Sonuç Yerine / Disiplinlerarası Bir Çalışma Alanı Olarak Dans ve Diğer Hareket Sistemleri: Yerleşik dans tarihçiliğinin dışarıda bıraktığı iki alana, “öteki”lerin danslarına ve kadınların konumuna yönelik tartışmalara değindikten sonra, yazının bu son bölümünde, dans araştırmalarında yönelik [...]

Dans Tarihçiliği Üzerine Notlar (3)

Dans Tarihçiliği Üzerine Notlar (3)

Berna Kurt Dans Tarihçiliği ve “Dışarıda Bıraktıkları”-2: Kadınlar / Dans ve Toplumsal Cinsiyet Perspektifi: Batılı sahne dansları dışında kalan dans ve hareket geleneklerinin yanı sıra, kadınların dans alanına yönelik katkıları da yerleşik dans tarihi anlatılarının boşluklarından birisini oluşturmaktadır. [...]

Dans Tarihçiliği Üzerine Notlar (2)

Dans Tarihçiliği Üzerine Notlar (2)

Berna Kurt  Dans Tarihçiliği ve “Dışarıda Bıraktıkları”-1: Yukarıda bahsi geçen tarih yazımıyla ilgili tartışmalar, 1980’li yıllardan sonra dans tarihçiliğini de yaygın bir biçimde etkilemeye başlamıştır. Bu etkileşim öncesinin dans tarihi çalışmaları genellikle kronolojik bir şekilde ilerleyen, doğrusal bir [...]

Dans Tarihçiliği Üzerine Notlar (1)

Dans Tarihçiliği Üzerine Notlar (1)

Berna Kurt “Tarih geçen her saniyede gözden kaybolan bir şey değildir. Kendini şimdiki zamanda; kuvvetli bir yokluk, bir dizi referans, işaret ve güç çizgisi olarak ortaya koyar. Tüm bunlar, sahne üstündeki bedene de yansımakta vedansın (ve hepimizin) durduğu zemini tanımlamaktadır.” André Lepecki (Carter, 2010: 22) Dans [...]

Türkiye’de Halk Dansları Pratiği

Berna Kurt (13 Nisan 2013’de Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenen “10. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı” çerçevesinde, “Sanat Eğitiminde Demokrasi ve Çok-Kültürlülük” başlıklı oturumda sunulan metindir.) …………… Türkiye’deki yaygın “halk oyunculuk” pratiğini ve “Türk halk oyunları” olarak [...]

Nijinsky Koreografileri: Dans Sahnesinde Müphem Cinsiyet Rolleri

Nijinsky Koreografileri:  Dans Sahnesinde Müphem Cinsiyet Rolleri

  Berna Kurt Vaslav Nijinsky’nin Igor Stravinski’nin “Le Sacre du Printemps” (Bahar Ayini) eserinin koreografisini yaptığı 1913 yılından günümüze tam yüz yıl geçti. Sıra dışı koreografileri ve hareket yorumlarıyla dans tarihinin en önemli figürlerinden biri haline gelen ünlü balet ve koreograf; sahneye taşıdığı [...]

Polonya, Çağdaş Dans ve Gökkuşağı

Polonya, Çağdaş Dans ve Gökkuşağı

Berna Kurt 8-12 Kasım 2013 tarihleri arasında Polonya’daydım. 2014 yılında, Türkiye - Polonya diplomatik ilişkilerinin 600. yılı nedeniyle düzenlenecek etkinliklerle bağlantılı olarak, Adam Mickiewicz Enstitüsü’nden ‘çalışma ziyareti’ daveti almıştım. Bu ziyaret kapsamında, Varşova Dans Günleri ile Lublin’deki [...]

 Page 1 of 4  1  2  3  4 »