Persepolis

Persepolis

Bilal Akar “Düşmanın yalanına aldırış etme hafız, Doğru söylese zaten onunla savaşmayız!” Hafız-ı Şirazi Sigarasını yakmış genç bir kadının ağzından Kadim pers diyarı söylencesi... Bin bir gecenin esrarını kaybetmiş, Hafız ve Hayyam'ın rubailerini reddetmiş, Mantıku't-Tayr kuşlarının birer birer [...]

Hegemonya, Oyun, Roller ve Performans [1]

Bilal Akar Lise tarih dersi ezberidir; Fransız Devrimi milliyetçi fikirler yayarak Avrupa haritasının değişmesine ve de Osmanlı İmparatorluğu'ndaki azınlıkların bu fikirlerden etkilenmesine yol açmıştır. Bu durumdan etkilenen sadece Osmanlı İmparatorluğu değildi elbette ki coğrafi olarak daha yakında bulunan Bir [...]

Lüks Tüketim ve Seyirci Performansları

Bilal Akar Konuya doğrudan bir örnekle girecek olursak Joshua Bell'in metroda gerçekleştirdiği bir deneyi paylaşmak isterim. "Alanında kendini ispatlamış ve sayılı keman virtüözlerinden biri olarak gösterilen Joshua Bell, Washington’ın işlek metro istasyonlarından birine gider. Bir köşede oturur, önüne bir kutu koyar, [...]

Anna Karenina Ama Tolstoy Ne Der Bilemedim

Bilal Akar Çoğunlukla izlenilen oyunun yapısı, özü, üslubu, dili yazılan eleştiriye sirayet eder. En nihayetinde yazan kimse oyunun, imgeleminde bıraktığı izdüşümlerini değerlendiriyor demektir. Ve en nihayetinde yol bir kafiye arar ve bulur dönemeçlerin benzerliğinde... Demem o ki bu yazının üslubunun müsebbibi benden [...]

Söylemden Gerçeğe: Revizor&Müfettiş

Bilal Akar Söylemek; dile dökmek, tanımlamak sınıflandırmaktır. Görüneni, zahiriyi ve imgelemindekini betimlemek, kendi algınla tespit etmek ve yerleştirmektedir. Söylem bir anlamda gerçeğin yaratıcısı ve o ateşin en geniş körüğüdür. Kendi kendinize bile söyleyemediğiniz şeyleri silikleştirmeye başlarsınız. Farz-ı [...]

Romeo A Julie

Bilal Akar Geçtiğimiz gün Brno'da bir "Romeo ve Juliet" temsili izleme imkanım oldu. Oyun dair izlenimlerimi paylaşmadan önce Brno'nun teatral hayatına dair birkaç ayrıntı vermek istiyorum. Brno, Çek Cumhuriyeti'nin güneyinde yaklaşık 300 bin nüfuslu bir şehir. Mimari ve planlama açısından Doğu Avrupa ile Batı Avrupa [...]

Antik Yunanda Belagat ve “Erkek”lik

Bilal Akar Bu yazıda Antik Yunan toplumunda konuşma ve belagatin toplumsal bağlamda nerelere tekabül ettiğine dair çeşitli metinlerden örneklerle bir çıkarsama yapmaya çalışacağım. Her ne kadar toplumsal, felsefi ve edebi bağlamda çok geniş bir konu olsa da ele alacağım örnekler en azından konuya bir giriş mahiyeti [...]

Biz Küçükken Babamla Oyunlar Oynardık

Bilal Akar "Franz Kafka'nın baba figürü bende devlet olarak yerini almış olabilir. Kafka'nın babası, oğlunu yaralamıştır. Bizim de ömür boyu karşımıza dikilen, şiddete şehvetle düşkün, sömüren, ürpertici olmaktan yılmayan, barış ve sevecenlikten nasibini almamış tanrı-devlet var. Size işkence etmesine bile gerek [...]

Bu Yazı Gez . . . Sonra Devam Ederim

Bilal Akar Bu sadece bir "gezi" yazısı değildir, oturup saatlerce analiz edecek bir yazı da. Sanat dünyasının, tiyatrocuların konumu anlatacak bir yazı da değildir. Gezi parkı, meselesi dikilecek sökülecek ağaç hesaplamalarıyla da tartışılamaz. Taksim'de para ödemeden, para ödeyemeyenlerin oturabileceği tek [...]

Düşünme Yetisinin Biçimlendirilmesi [Telif Tartışmaları]

Bilal Akar 5 Mayıs'ta bu sene 21.si düzenlenen İATG(İstanbul Amatör Tiyatro Günleri) kapsamında "Tiyatroda Telif" konulu bir panel organize edildi. Özgür Eren'in konuyla ilgili sıcağı sıcağına kaleme aldığı yazı da konuşmacıların yaklaşımları, üniversitelerin koşulları ve amaçları, amatör-profesyonel [...]

 Page 1 of 4  1  2  3  4 »