Epik Diyalektik Tiyatroda Praksis Kavramı

Boran Doğan Tiyatronun nasıl şekilleneceğini kuramcılar değil, yaşanılan dönemin tarihsel ve siyasal koşulları belirler. Kuramcı ve uygulayıcılar dönemin koşullarına göre ya bu döngüye karşı çıkar, ya da bu döngüyle beraber hareket ederler. İşte, Bertolt Brecht (1898-1956)  bu döngüye karşı duranlardan biridir. [...]