Köklere Dönme ve İlkel Varoluşu Yeniden İnşâ Yolunda Bir İcracı: Olivier De Sagazan

Köklere Dönme ve İlkel Varoluşu Yeniden İnşâ Yolunda Bir İcracı:  Olivier De Sagazan

Bülent Yıldız* 20. yüzyıl, büyük oranda politik itkinin de etkisiyle, tiyatro dünyasında büyük kırılmaların yaşandığı bir dönem oldu. Aristoteles’le başlayıp doruk noktasını Hegelci bütünlüklü sanat anlayışı ile oluşturan mimetik anlayış ve klasik temsil ilişkisi, öncelikle tarihsel avangardların ve [...]

Beckett’in Kısa Oyunlarında Daralan Sahnenin Sahne Dışında Yatan Anlamı Üzerine

Beckett’in Kısa Oyunlarında Daralan Sahnenin Sahne Dışında Yatan Anlamı Üzerine

Bülent Yıldız Aslında Beckett gerçekçiydi. Biz onu absürt zannederken o oldukça gerçek(çi) bir zeminde duruyordu ve gerçekliğin nasıl parçalandığını, dilin gerçeği temsil etmede nasıl da yetersiz ve anlamsız olduğunu, bu parçalılığı ve anlamsızlığı göstererek anlatıyordu. Belki de anlatmıyordu da imliyordu. [...]

Troilos ile Kressida: Bir “Problem Play” Olarak Shakespeare’in Savaş İronisi

Troilos ile Kressida: Bir “Problem Play” Olarak Shakespeare’in Savaş İronisi

Bülent Yıldız Mitoslar zaman ve mekanla sınırlandırılamayacak evrensel bir öz taşırlar. Belki bu özelliğinden dolayı tüm sanatsal yaratılara kaynaklık edebilmekte; tersine çevrilebilir, yeniden okunabilir ve kim hangi bağlamdan bakarsa baksın kendi bakış zemininin isnat noktalarını mitosların temel özelliğinde bulabilir [...]