Silahlanmış Bir Tiyatro 2-3-4

Halil Turhanlı Silahlanmış Bir Tiyatro (2) Amiri Baraka’nın özellikle iki oyununda, Hollandalı ve Köle Gemisi’nde haklı şiddeti, ezilenlerin şiddetini nasıl olumladığını anlayabilmek açısından öncelikle dayandıkları tarihsel olayları, yazıldıkları politik iklimi ve bu iklim içinde patlak veren olayları ele almak [...]

Silahlanmış Bir Tiyatro

Halil Turhanlı “Silahlanmış Bir Şiir”  (BirGün, 1 Mayıs 2012) başlıklı yazımda Amiri Baraka’nın şiirinin belirleyici niteliklerine değinmiştim. Bu kez onun şiirinin caz müziğiyle olan ilişkisini, yeni militan tiyatro konusundaki görüşlerini, Hollandalı (Dutchman) adlı oyununu, tiyatroda da haklı şiddeti nasıl [...]

Köprüler Dans Ediyor

Halil Turhanlı Deneysel sinemanın öncülerinden Shirley Clarke, tıpkı Amerikan yeraltı sinemasının anası sayılan Maya Deren gibi, modern dans eğitimi almıştı. Polonya asıllı, oldukça varlıklı Yahudi bir ailenin kızı olarak Park Avenue’da bir evde büyüdü. Modern dans tekniklerini, Martha Graham metodunu öğrendi. [...]

Eyleyen Seyirci

Halil Turhanlı Stephen Greenblatt tiyatronun “toplumsal enerjinin estetik biçimi” olduğunu belirtir ve Shakespeare’in oyunlarını değerlendiren çağdaşı kimi edebiyat eleştirmenlerinin energia sözcüğüne başvurduklarını hatırlatır. (Stephen Greenblatt, Shakespeare ve Kültür Birikimi, çev. N.Pelit, Dost Kitabevi, 2001, [...]