Terry Eagleton’ın Çağdaş Eleştirel Teorisi: “William Shakespeare”

Terry Eagleton’ın Çağdaş Eleştirel Teorisi: “William Shakespeare”

Ömer KAÇAR Theodor W. Adorno, Louis Althusser, Walter Benjamin, ülkemizde de Murat Belge gibi Marksist edebiyat kuramı üzerine çalışmalarda bulunan isimlerden biri olan Terry Eagleton, edebiyat ve kültür teorileri üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinir. Gerçeklik ile kurmacanın birbirinden nerede ayrıldığını [...]

Performansa Dayalı Tiyatroda Seyirci Dramaturgisi: Sorunlu İnsan Kaynağı

Performansa Dayalı Tiyatroda Seyirci  Dramaturgisi: Sorunlu İnsan Kaynağı

Ömer Kaçar Günümüz tiyatrosunun problemlerinden biri, oyuncu-seyirci arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bunun metnin alımlama sürecinde yer alan seyirciye ilişkin uygulanan seyirci dramaturgisinin belirleyiciliğidir. Çağdaş dramaturgide metindeki boş alanları denetleyen dramaturg, izleyicisine edilgen bir düzlem yaratmak [...]