“Özgür Tiyatro…”

Ozan Ömer Akgül “Özgürlük, bir kavramda ya da imgede doğrudan ele geçirilemez ve özgürlüğün teorik olmaktan çok pratik olarak bilinmesi gerekir.” Terry Eagleton Özgürlük nedir? gibi zor bir soruyla ve sorunla başlamak istemiyorum bu yazıya. Özgür olmak ya da özgürlük, dünya tarihinde her dönem sorun olmuş bir [...]

Doğum Günü

Ozan Ömer AKGÜL* Bu yazı bağlamında Ferdi Çetin’in yazdığı ve Yusuf Demirkol’un sahnelediği Doğum Günü adlı oyunun post-dramatik öğeleri çözümlenip, sahnelemenin alımlamayı etkileme, yönlendirme biçimleri tartışılacak ve oyunun sahne üzeri göstergeleri çözümlenip değerlendirilmeye çalışılacaktır. Oyun, [...]

Türkiye Tiyatrosunda Yeni Kavramına Dair Birkaç Söz

Ozan Ömer Akgül Son yıllarda Türkiye tiyatrosunda yeniye dair oluşturulan söylemler değişiklik göstermektedir. Bu yazı kapsamında incelenmeye çalışılacak olan konu, yeniye atfedilen anlam ve bu bağlamda tiyatronun yeni kavramını nasıl kullandığı olacaktır. Kavramların yaşamımızda önemli bir yeri vardır. Kavramlarla [...]