Her Çağın Bir Gergedanı Var

Ama Çabuk Unutulur - Ionesco’yu Hatırlamak Özgün Ergen EugèneIonesco, Gergedan oyununu yazdığında, II. Dünya Savaşı bütün tahripkarlığıyla kitlelerin üzerinden geçmişti. Yağmalanan kentler, gaz odalarında diri diri yakılan insanlar, insan onurunun tankların gölgesinde parçalanışı... II. Dünya Savaşı, pek çok [...]

Entelektüelin İntiharı ve Faust Öldü Oyununa Dair

Özgün Ergen İçinde bulunduğumuz yüzyıl, çoktandır alışılageldik algı biçimleri, inanç kalıpları, ideolojilerin ters yüz edilişinin bir resmini sundu bize. Her şeyin sanal bir görüntüye dönüştüğü üretim ilişkileri içerisinde, dönüp aynaya şöyle bir baktığımızda sanrılı, tutarsız, çelişkilerle dolu bir [...]

Tiyatro Sanatçısının Sorumluluğu

Özgün Ergen Her dönemin sanatı ve sanat algısı dönemin maddi koşullarına koşuttur. Felsefi bir terminolojiyle tanımlayacak olursak, biz buna ‘olanaklar alanına uygunluk’ diyeceğiz. Dolayısı ile bugün hiçbir sanatçımız, Nâzım gibi bir şair, Shakespare gibi bir oyun yazarı,  Beethoven gibi bir bestekâr ya da Cézanne [...]