Levent Üzümcü Gibi Yürekli Sanatçıların Varlığı Umudumuzdur…

Şahin Ergüney* Levent Üzümcü’nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kendi disiplin kurulu by-pas edilerek, Belediye Üst Disiplin Kurulu kararı ile sanatsal ve dünya görüşleri nedeniyle ihraç edilmesi siyasi bir karardır. Çünkü Anayasanın 26. Maddesi “herkesin düşünce ve kanaatlerini [...]