Yaşamda ve Tiyatroda Şiddet Üzerinde Etraflı Bir Çalışma

Yaşamda ve Tiyatroda Şiddet Üzerinde Etraflı Bir Çalışma

Sevda Şener Türel Ezici, Şiddetin Metafiziği ve Dramaturjik Görüntüsü-Kanlı Düğün, Arınış, Taziye (Mitos Boyut Yay. Nisan 2010) adlı yapıtında,  insanlığın başlangıcından günümüze kadar varlığını sürdüren şiddet eğiliminin ve uygulamasının tarihçesi, sosyal ve psikolojik nedenleri üzerinde, konunun uzmanı [...]