Hamlet’i Sahne Üzerinde Yeniden Okumak: Felsefi Bir İnceleme

Sevgi Doğan I. Felsefenin bazen, kavramları sorgularken ve bu kavramları daha anlaşılır hala getirmeye çalışırken daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale soktuğunu düşünmeden edemeyiz. Örneğin gerçeklik ve görünüş kavramlarıyla bir felsefe metninde karşılaştığınızda onların bizlere ne kadar yabancı [...]