Sisteme Entegrasyon Perdesinde Psikolojik Belirlenme

                         Tuğba Kurt*  “Ne ilerleme kaydetmişiz ama! Orta Çağ’da olsak, beni kesin yakmışlardı;  ama şimdi sadece kitaplarımı yakmakla yetiniyorlar.” S.Freud İlerlemedeki görünür değişimin aynılaşmaya sunduğu tekrar, sistemin farklı paternlerle aynılığının sürdürmesi ve [...]