Küskün Yüreklerin Türküsü

Tülin Ulutürk “Yas tutma; kayba verilen psikolojik yanıt, iç dünya ile gerçeklik arasında uyum sağlamak için yapılan bir uzlaşmadır.” Vamık Volkan, Gidenin Ardından Birey bir yakınını kaybettiğinde, bununla baş edebilmek için bir yas sürecine girer. Normal yas tepkileri kaybın yaşanmasıyla eş zamanlı olarak ortaya [...]