Çıkarken…

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları, yeni bir döneme girerken, verili olanaklarından bir bölümünü bir tiyatro dergisi çıkarmak için seferber ediyor.

Mimesis, bir çeviri dergisi olarak, dünya tiyatro tarihinde önem­li bir yere sahip tiyatro ustalarının yazılarını düzenli olarak Türkçeye kazandırmayı, bir araştırma dergisi olarak da, amatör tiyatro pratiğine araştırma ruhunu yerleştirmeyi hedefliyor.

Elbette Mimesis yalnızca BÜO’nun sınırları içinde devinmek istemiyor. Mimesis en azından tiyatroyla yakından ilgilenen kesimlerle bir iletişim ve tartışma düzleminde buluşmak amacını da taşıyor.

Derginin ilk sayasına bakıldığında çevirilerin ağırlık taşıması bizce istenen bir durum değildir. Mimesis’in bundan sonraki sayılarında araştırmaya dayalı yazıların çoğalacağı umudundayız.

Egemen O. DEMİRCİOĞLU

Ocak 1989