MİMESİS 16

İçindekiler

Mimesis 16 Üzerine
Richard Schechner

-Richard Schechner Dosyası Üzerine

Richard Schechner ve Çevresel Tiyatro / Duygu Dalyanoğlu
-Seyirci Katılımı / Richard Schechner
-Eurupides’in “Bakhalar”ından Uyarlanan “Dionysos 69” / Stefan Brecht
-Gerilla Tiyatrosu: Mayıs 1970 / Richard Schechner
-Performans ve Sosyal Bilimler / Richard Schechner
-Beş Avangard… Ya da Hiçbiri? / Richard Schechner

Brecht’e Yönelik Yeni Yaklaşımlar (2)

Brecht’e Yönenlik Yeni Yaklaşımlar Dosyası Üzerine (2)
-Brecht’in Öğreti Oyunları / Murat Kemaloğlu
-Steinweg: Kısa Tarihçe ve Öncüller / Murat Kemaloğlu
-Boal ve Brecht / Fırat Güllü ve Murat Kemaloğlu
-Öğreti Oyunları Üzerine / Bretolt Brecht

Tiyatro Bağlamında Kültürel Çoğulculuk (3)

-Oyun Yazarlığında Kültürlerarası Diyalog / Zehra İpşiroğlu
-Panel: Tanzimat Dönemi Dramatik Edebiyatına Kültürel Çoğulcu Bir Bakış
-Trabzon Sanat Tiyatrosu Yönetmeni Necati Zengin ile Söyleşi

İki Panel

Tiyatroda Taciz Paneline Giriş
-Panel: Tiyatroda Taciz
-Panel: Çocuklar ve Gençlerle Oyundan Dramaya, Dramadan Tiyatroya (Yöntem ve Müfredat Önerileri)

Biz Siz Onlar

“Biz Siz Onlar” – Kolektif Oyunlaştırma Denemesi Süreci / Deniz Aydın
“Biz Siz Onlar” Oyunu Değer Analizi / Didem Karanfil ve İlker Aslan

Yazılar

Amerikan Feminist Tiyatrosu: O Dönüşü / Ayşan Sönmez
Türkiye Tiyatro Kurultayı İstanbul Buluşması’nın Ardından / Fırat Güllü