MİMESİS 17

İçindekiler

Mimesis 17 Üzerine
Richard Schechner

-Richard Schechner ve Performans Kuramı / Pınar Gümüş – Sezin Gündoğan

-Tiyatro, Kültürlerarasıcılık, Sosyal Avangard… Richard Schechner ile Söyleşi / Duygu Dalyanoğlu

-Performans Çalışmaları: Geniş Yelpaze Yaklaşımı

Davranış, Performans ve Performans Mekânı / Richard Schechner ile Söyleşi

-Akademide Tiyatro İçin Yeni Bir Paradigma / Richard Schechner

-Okulda Çokkültür / Richard Schechner

-Neden “Toplumsal Tiyatro”? / James Thompson – Richard Schechner

Türkiye’de Grotowski Buluşması

-Grotowski Buluşması Üzerine / Cüneyt Yalaz

-“Grotowski Mistik Bir Ustaydı” (Leslek Kolankiewicz’in Konuşması)

-“Tiyatroda Devrim İçin Hırsımız Vardı” (Ludwig Flaszen’in Konuşması)

-Panel: Grotowski’nin Türkiye Tiyatrosu Üzerinde Etkisi Duyuluyor mu?

Unutulan Bir tiyatro İnsanı: Hagop Baronyan

-Bir Tanzimat Aydını ve Tiyatro Adamı Olarak Hagop Baronyan / Fırat Güllü

-Hagop Baronyan / Bedros Norehad

-Baronyan’ın Molière’e Borcu / Kevork B. Bardakjian

-Baronyan’ın Tiyatro’su / Kevork B. Bardakjian

-Hukuksuz Aşk, Terazisiz Adalet:

Bağdasar Ağpar’ın Komik Trajedisi / Mehmet Fatih Uslu

– Baronyan’dan Kısa Bir Seçki

Molière’i Anlamak İçin: Molière Efendi

-Molière Efendi Bir Gençlik Tiyatrosu Modeli

-Molière Dönemi Tarihsel Arka Plan Çalışması / İlker Yasin Keskin

-Molière Döneminde Kadın / Aysel Yıldırım

-Molière Tiyatrosu ve Molière – XIV. Louis İlişkisi / İlker Yasin Keskin

-Molière ve Değişim Sosyolojisi / Jean-Marie Apostolides – Alice Musick McLean

-Bale: Molière Tiyatrosunun İhmal Edilen Kılavuzu / Robert McBride

-Molière’in Bugüne Söyleyeceği Sözler Var

(Molière Efendi Üzerine Aysel Yıldrım ve İlker Yasin Keskin ile Söyleşi)

***

-Anton Çehov, Brian Friel ve İki Hayat Sonra / Burç İdem Dinçel

-Türkiye Tiyatro Kurultayı Ankara Buluşması

ve Sonrasında TTB’de Yaşananlar / Fırat Güllü

-garajistanbul’dan Namus Oyunları Festivali… / Ayşan Sönmez

-Namus Üzerine Oynanan Oyunlar’dan Namus Oyunları Festivali’ne…

(Mustafa ve Övül Avkıran ile Söyleşi) / Ayşan Sönmez

Yorum


işlemi tamamlayınız: