MİMESİS 19

MİMESİS 19 ÜZERİNE

Aristophanes Ve Lysistrata Üzerine

– Giriş / Duygu Dalyanoğlu

– Aristophanes Dönemi Antik Yunan Toplumuna Bir Bakış / Özgür Eren

– Aristophanes’in Oyun Yapılarında Değişkenlik ve Süreksizlik / Volkan Mantu

– Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nın Lysistrata Yorumu Üzerine / Dila Okuş – Duygu Dalyanoğlu

– Lysistrata / A. M. Bowie

– Komedi Sektörü: Lysistrata / Martin Revermann

– Kadının Tasviri: Aristophanes’in Lysistrata’sı ve Yunan Eşlerinin “Hetairalaştırılması” / Sarah Culpepper Stroup

BEKLAN ALGAN ANISINA

– Beklan Algan’ın Ardından / Cüneyt Yalaz

– Beklan Algan’la Söyleşi 1: Tiyatroya Başlangıç Devresi/Actors Repertory Theatre’dan Şehir Tiyatrosu’na

– Beklan Algan’la Söyleşi 2: Çağın Estetiğini Yakalamak

– Beklan Algan’la Söyleşi 3: Tiyatronun Köklerine Dönmek

– Panel: Türkiye Tiyatrosu’nda Beklan Algan Vizyonu

– Beklan Algan’ı Uğurlama Diyalogları / Ümit Denizer – Turgut Denizer

KÜLTÜREL ÇOĞULCU TİYATRO

– Beki L. Bahar’ın Ardından / Sevilay Saral

– Panel: Beki L. Bahar Tiyatrosu

– Panel: 125. Yılına Girerken Getronagan Lisesi’nde ve Getronagan Lisesi’nden Yetişenler Derneği’nde Kültür, Sanat ve Tiyatro Faaliyetleri

– Panel: Saroyan ve Tiyatrosu

– Söyleşi: Masrah Al Asi ve Arapça Tiyatro Deneyimleri

Bayreuth’un Yüreğindeki Tragedya Ruhu / Burç İdem Dinçel

….

Unutma ve Tarih: Oscar Wilde’ın Salomé Oyununda Zamansal Temsil Biçimleri / Ahmet Bozkurt

…..

Bir Metafor Olarak Tatil Üçlemesi: Yarım Asır Sonra Piccolo Teatro’dan Goldoni’ye Farklı Bir Bakış / Özgür Eren

Yorum


işlemi tamamlayınız: