Listelenen Kayıt:  ÜÇ ANTİGONE: SOFOKLES, ANOUİLH, BRECHT

Sofokles’in Antigone’si ve onun 20. Yüzyılda yapılmış iki modern uyarlaması üzerine bir seminer/atölye çalışması…