Bir Tiyatro Portalı Açmak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Yirmi küsur yıl önce Mimesis Çeviri/Araştırma Dergisi’ni çıkarmaya karar veren kadronun kafasında çok net bir misyon vardı: Türkiye tiyatro ortamında eksikliği şiddetle hissedilen kuramsal çeviri ve araştırma faaliyetlerine uygun bir zemin oluşturmak ve aşamalı olarak bu konuda bir paylaşım platformu inşa etmek. Aradan geçen zaman içerisinde Mimesis’in en azından yukarıdaki misyonu hayata geçirmekte başarılı olduğu görülmekte.

Ve Mimesis şimdi de kendi hedeflerini farklı bir misyonla geliştirme yolunda yeni bir adım atmak istiyor ve takip edenlerce bilindiği gibi bir süredir internet yayıncılığı alanında hayat bulacak bir girişimin peşinde koşuyor. Bunu yaparken önüne koyduğu hedefleri şu şekilde özetlemek mümkün:

  1. Güncel olana olabildiğince yaklaşmak ve tiyatro dünyamızda yaşanan güncel tartışmalara katılmak.
  2. Okuyucusu ile kurduğu dolaylı ilişkiyi daha dolaysız hale getirmek.
  3. Basılı yayıncılık ile internet yayıncılığının birbirini besleyen iki farklı yayıncılık yöntemi olabileceğini göstermek.

Bu amaçla Mimesis dergisini yayına hazırlayan ekibin öncülüğünde yaklaşık bir ay önce bir web sitesi deneme yayınına başlamıştı. Bu deneme yayını süresince ortaya çıkan fikir ve öneriler doğrultusunda geliştirilen Mimesis’in tiyatro portalı artık gerçek anlamda yayın sürecine başlamış durumda. Elbette ki yeni portal, internet yayıncılığının sürekli değişim ve gelişmesi paralelinde yayın formatını ve yayın çizgisini zaman zaman değiştirme ihtiyacını hissedecektir.

Cüneyt Yalaz’ın son yazısında ortaya koyduğu gibi: Bugün evrensel basın yayın ilkelerine uygun yayın yapan, küfür ve hakarete dayalı ve açıkça insan haklarına aykırı söylemlere, sansür, dezenformasyon ve manipülasyon mekanizmalarına karşı duran, ifade özgürlüğünün savunuculuğunu yapan bir tiyatro yayıncılığına ihtiyacımız var. Biliyoruz ki yirmi yıl önce Türkiye tiyatrosunun temel ihtiyaçlarının farkında olarak yayın hayatına atılan Mimesis’in bugün benzeri bir girişimi internet bazlı yayıncılık alanında gerçekleştirmesi, ancak söz konusu ilkelere bağlı alternatif bir yayın politikasını hayata geçirebilmesiyle mümkün olacaktır.

Yolumuz açık olsun.

Paylaş.

Yazarın bütün yazıları için: EDİTÖR

Yanıtla