Tiyatro Agon’dan Mersin Büyükşehir Belediyesi Dijital Platform Projesi’ne Dair Açıklama

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tiyatro Agon’un,  Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Dijital Platform Projesi’ne dair açıklamasını okurlarımızla paylaşıyoruz:

Bilindiği gibi Mersin Büyükşehir Belediyesi pandemiden olumsuz etkilenen sanatçılara destek olmak için bazı projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerden biri de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla, yerel tiyatro gruplarıyla hayata geçirdiği Dijital Platform Projesi olmuştur. Bunun için gruplara açık çağrı yapılmış ve projeden yararlanacak olan gruplardan belli kriterleri taşımaları istenmiştir. 

Biz de Tiyatro AGON olarak, bu Dijital Platform Projesi’ne dahil olduk ama başından beri gördüğümüz, bizi rahatsız eden bazı uygulamalar yüzünden çekildik. Doğal olarak ilk ilan edilen ve bir süre paylaşılan afişlerde adımızın bulunması, sonraki afişlerde olmayışımız yüzünden karşılaştığımız sorulara cevap olması amacıyla böyle bir açıklamayı, seyircilerimize ve dostlarımıza gerekli görüyoruz. 

“Değerli basın mensupları, çok değerli MERSİN halkı ve Tiyatro AGON seyircileri,

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla düzenlediği Mersin Özel Tiyatrolar Festivali kapsamında Sanata Destek Projesi’nde ilk yayınlanan afişlerde yer aldığımız halde, neden sonraki afişlerde yer almadığımızı ve neden projeden çekildiğimizin bilinmesini isteriz.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, pandemi koşullarında zaten çok zor bir süreçle karşı karşıya kalan kentin sanatçılarına çeşitli projelerle destek olmasını çok önemsiyor, değerli buluyor ve teşekkür ediyoruz. Bu desteklerin hayat bulması için, Mersin’de 20 yıldır kesintisiz olarak sahne alan, asli kadrosunda on üç, alt kadrosunda ise yedi oyuncusu bulunan, kendine ait bir sahnesi olan Tiyatro AGON olarak, biz de zaman zaman gerekli kamu kurumlarını ziyaret edip, bu projelerin hayata geçmesi için üzerimize düşeni yapma girişimlerinde bulunduk.

Fakat neredeyse 100 yıllık bir kurum olan Mersin Büyükşehir Belediyesi‘nin, bazı şeyleri hayata geçirirken hala el yordamı ile yol almasını, kervanı yolda düzmesini kabul etmiyoruz. Bu her şeyden önce, hepimizin kurumu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne, sonra da bu kentin aynı zamanda birer vatandaşı olan biz Tiyatro Agon üyelerine ve diğer sanatçı dostlarımıza yakışmaz. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı sorumluluğunda oluşturulan projenin, durumun daha anlaşılır olabilmesi için öncelikle oluş sürecinden bahsetmek gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Ekim ayında, Adnan Menderes Bulvarı Kültür Parkı’nda bulunan Amfi Tiyatro’da, tiyatrolara destek adı altında yapılan ilk projesinde, -yukarda sözünü ettiğimiz durumdan dolayı bir tür işbilmezlikle- katılan gruplara eşit ve adil davranılmamıştır. Bu durum gerekli mercilerle konuşulmuş ama bir çözüm üretilmediği gibi keyfi ve üstten bir üslupla tarafımıza cevap verilmiştir. Bu tavır üzerine, etkinlik sonunda verilen Plaket Takdim Töreni’ne, böyle bir durumun bir daha yaşanmaması için uyarı niyetli boykot ederek katılmadık.

Bugün ise, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Sanata Destek adı altında yaptığı projede, benzer bir tavır ile karşılaştık. 27 Mart haftasında gerçekleştirdiği Sanata Destek adı altında Mersin Özel Tiyatrolar Festivali için, bu kez belli kriterler getirilerek, açık bir çağrı yapılmış (ki bu durum başından beri bizim de istediğimiz bir şeydi, kriterlerin olması ve tüm gruplara açık çağrı yapılması) ve bu kriterlere uygun gruplar belirlenmiştir. O gruplardan biri de Tiyatro AGON olmuştur. 

Başvuru yapıldığı andan itibaren, “o desteğin” ne kadar olduğunu öğrenme hakkımızı kullandığımızda, belirledikleri kriterlerden (BAŞVURAN VE MERSİN ÖZEL TİYATRO FESTİVALİ SEÇİLİ KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN OYUNLAR İÇİN TİYATROLARA YAPILACAK MADDİ DESTEK MİKTARI, OYUNUN KİŞİ SAYISINA, PRODÜKSİYON HARCAMALARINA VE TİYATROLARIN KAYITLI – SİGORTALI ELEMAN ÇALIŞTIRIYOR OLMALARINA, TİYATRONUN KENDİNE AİT SAHNESİ OLUP OLMADIĞINA VE / VEYA VERGİ MÜKELLEFLİĞİ DURUMUNA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR) maddesini göstermişlerdir. 

Bizde buna hak vererek (ki izlemeden, prodüksiyonu görmeden bir şey belirlemek mümkün olmaz diyerek) Dijital Platform için, yine belediyenin belirlediği gün ve saatte çekim yaptık. Tüm grupların çekimleri bittikten birkaç gün sonra ödemeler grup LİDERLERİNE -burası başlı başına ayrı bir hikâye- 5 bin TL toplu yatacak bilgisi verildi. Yüzyıllık bir geçmişe sahip Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, gruplarla yazılı bir sözleşme yapmadan, gruplardan onay almadan, onlara bilgi vermeden, gerek sosyal medya hesapları üzerinden gerekse bilboardlarda bizim de afişlerimizin olduğu projeyi, hemen anında bir oldu bittiyle ilan etmesi kabul edilemezdir. 

Biz de durumu anlamak ve başından beri kendi koydukları kriterleri neden uygulamadıklarını öğrenmek adına, Kültür Sanat Daire Başkanı’na durumu dile getirdik ama maalesef ki görüşme iç açıcı geçmedi ve yine her zaman ki gibi çözümsüz bir durumla karşı karşıya kaldık. Başkan’ın bize verdiği cevap “Biz eşit ve tüm gruplara adil olabilmek adına bu miktarı belirledik” oldu. O zaman neden en başından itibaren (yukarıdaki maddeyi hatırlatarak) o maddeyi başvuru ilanına eklediniz ve süreç içinde ne alacaklarını, oyunlarının kaç gün, kaç gösterimle sınırlı olduğunu merak eden tiyatro gruplarına, hep bu maddeyi öne sürerek doğru ve net bir cevap vermediniz diye sorunca, aldığımız cevap, özrü kabahatinden de büyük dercesine bir cevap oldu. 

Kültür Sanat Daire Başkanı‘nın “Aslında biz bu miktarı ta en başından belirlemiştik, sadece gruplara bildirmek istemedik” cevabı, başvuru yapan gruplara nasıl baktığını göstermesi açısından ibretliktir. Bu durum üstüne fikirlerimizi bile dinlemeden -çünkü kendisi durumu salt belirlenen miktar olarak algılamakta hala ısrarcı- ve yine keyfe keder bir kararla karşılaştığımız ve üslup sorunu yaşadığımız Kültür Sanat Daire Başkanı‘nın, yapılanı bir lütuf gibi görmesi, göstermesi bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Bu durumda en doğru tavrın projeden çekilmek olduğuna karar verdik.

Devletin, özellikle yerel yönetimlerin, kentinde yaşayan insanlara, kendilerini geliştirebilecekleri, sanat üretebilecekleri mekanları, olanakları yaratması, var olan sanat kurumlarına maddi manevi destekler sağlaması, sunması zorunludur. Bütün bu haklardan yararlanmak bu devlete vergi veren her yurttaşın doğal hakkı. Dolayısıyla biz hiç bir kurumdan sadaka istemiyoruz.

Hiçbir sanat kurumuna sadaka verir gibi bir destek sunulamaz. Ayrıca verilen desteğin miktarı hiç önemli değil. Bu miktar, o kurumların başında bulunan kişilerin kendi cebinden çıkmadığı için, kendisi bunu lütuf gibi göremez de gösteremez de. Çünkü sanat icra eden insanlar, bunu toplum yararı için yaparlar. Aynı şekilde kamu kurumları da topluma hizmet sunmak için vardır ve kimsenin babasının çiftliği değildir. Kültür Sanat Daire Başkanı‘nın bir kamu kuruluşunu temsil ettiğini kendisine hatırlatmak isteriz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’in, bu şehir için, kişisel ve keyfi kararlar verdiğini düşünmüyoruz. Ama aynı zamanda kendisini de temsil eden bazı kişilerin böyle bir keyfilik içinde bulunmasının bizleri zor durumda bıraktığını bilmesini isteriz.

Bir kamu kuruluşu yöneticisi olan Kültür Sanat Daire Başkanı‘ndan beklentimiz şudur; bir şey hayata geçirilirken, her şeyin kurallara kaidelere, belirlenen, sınırları çizilen şartlara uygun davranılmasıdır. Ortak işler yaparken, mutlaka en küçük detayın bile belirtildiği bir sözleşmenin hazırlanması ve katılımcı gruplara imzalatılmasıdır. Çünkü bu durum sadece Tiyatro AGON olarak bizi değil, Mersin’de tiyatro yapan diğer grupları da zor duruma sokmuştur. Bunu görmek için programa bakmamız yeterlidir. Mersin genelinde faaliyet gösteren 20-25 civarı özel tiyatro grubundan sadece 3 tane tiyatro grubuyla Özel Tiyatro Festivali düzenlemesi bunu yeterince açık ediyor.

Sadece üç grupla (Tiyatro Körebe, Özel Tarsus Şehir Tiyatrosu ve Duvarsız Sanat Tiyatrosu) yaptığınız festivali, sanki Mersin’de bir yıldır sahnelerini açamayan, salonlarını kaybeden, tiyatro mekanları kapalı olduğu için işlerini yapamayan kentin tüm oyuncularına destek veriyormuşçasına, “Mersin’de 16 Tiyatro Sanatçısına Destek” üst başlığıyla ulusal ve yerel basına lanse etmeniz, bizce Mersin Büyükşehir Belediyesi‘ne yakışmayan bir tutumdur. Bu ayrıca yukarda özellikle belirttiğimiz kervanı yolda dizme anlayışınızın da en güzel göstergesidir. Çünkü başvuru esnasında ileri sürdüğünüz kriterler yüzünden bir çok tiyatro grubu, bu destekten baştan mahrum kalmıştır. 

Pandemi bize zaten zor bir süreç yaşatıyor, lütfen siz de o sürece yeni bir şey eklemeyin.

Saygılarımızla…”

Tiyatro AGON

Tiyatro…Tiyatro Dergisi

Paylaş.

Yanıtla