Rus Kültür ve Sanat Çalışanlarından Ukrayna ile Savaşa Karşı Açık Mektup

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rusya genelinde sanatçılar ve kültür çalışanları savaş karşıtı bir mektuba imza atıyorlar.

Savaşa hayır!

Biz sanatçılar, küratörler, mimarlar, eleştirmenler, sanat tarihçileri ve yöneticileri, Rusya Federasyonu kültür ve sanat temsilcileri olarak, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış için yetersiz, ancak gerekli bir adım olduğunu düşündüğümüz bu açık mektubu yayımlıyor ve imzalıyoruz.

24 Şubat 2022 tarihinde Rusya Federasyonu, Ukrayna genelinde ani, agresif ve açık bir askerî saldırı başlattı. Buna gerekçe olarak “Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’nin vatandaşlarının korunması” savı ilan edildi ancak askerî operasyonlar, tüm Ukrayna çapında ve  Kiev, Lviv, Harkov, Odessa ve diğer büyük şehirlerde sürdürülüyor. Bu şehirlerde yaşayanlar arasında çok sayıda akrabamız, dostumuz, tanıdığımız ve meslektaşımız var.

Egemen ve bağımsız bir devlet olan Ukrayna ile 2014 yılından bu yana devam eden bu savaşın durdurulmasını ve iki ülke arasında saygı ve eşitlik temelinde bir müzakere sürecinin başlatılmasını talep ediyoruz.

Ukrayna’daki savaş hem Ukrayna hem de Rusya yurttaşları açısından korkunç bir felakettir. Çünkü büyük insan kayıplarına neden olmakta, ekonomiyi ve güvenliği tehlikeye atmakta ve ülkemizi uluslararası alanda tam anlamıyla izolasyona itmektedir. Bu felaket aynı zamanda her açıdan anlamsızdır; şiddet kullanarak barış sağlama çabalarının tümü saçmalıktır. “Özel harekât” düzenlenmesi için kullanılan bahane, tamamen Rusya iktidarının temsilcileri tarafından uydurulmuştur. Biz, bu savaşın bizim adımıza yürütülmesine karşıyız.

Şu anda en çok endişe duyduğumuz konular, Ukraynalıların kaderi, yaşamları ve güvenlikleridir.

Ancak, savaşın daha da tırmanmasının sanat ve kültür emekçileri için onarılamaz sonuçlara yol açacağını meslek camiası adına söylemek de bizim için önemlidir.

Savaş, hak ettiğimiz gibi çalışma, sesimizi duyurma, projeler üretme, kültürü yaygınlaştırma ve geliştirme yolunda elimizdeki son fırsatları da alacak, geleceğimizi karartacaktır.

Son 30 yılda kültürel alanda yapılan her şey bugün risk altındadır: Tüm uluslararası bağlar kopacak, özel ve resmî kültür kurumların girişimleri durdurulacak, diğer ülkelerle ortaklıklar askıya alınacaktır.

Bütün bunlar Rusya’da kültürel yapının zaten çok kırılgan durumdaki ekonomik bileşenini yok edecek, hem ulusal hem de uluslararası açıdan kültürün önemini hissedilir derecede azaltacaktır. Bu koşullarda kültür ve sanatla uğraşmak neredeyse imkânsız hale gelecektir.

Biz sanatçılar, küratörler, mimarlar, eleştirmenler, sanat uzmanları ve yöneticileri, Rusya Federasyonu kültür ve sanatının temsilcileri olarak, Ukrayna vatandaşlarıyla mutlak dayanışmamızı ifade ediyor ve kararlılıkla “SAVAŞA HAYIR!” diyoruz. Tüm askerî operasyonların derhal durdurulmasını, Rusya birliklerinin Ukrayna topraklarından çekilmesini ve barış görüşmelerinin yapılmasını talep ediyoruz.

Kaynak: Spectate

Paylaş.

Yanıtla