İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümünde okuduğu sırada tanıştığı çağdaş dans, özgürlükçü tutumuyla hayatının yönünü ve akışını değiştirdi. İstanbul Sanat Merkezi ile başlayan süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Tiyatro Araştırma Laboratuvarı’nda beş yıl boyunca devam etti. Kurucusu olduğu ilk bağımsız çağdaş dans stüdyosu olan Dans Buluşma-İstanbul dokuz yıl boyunca, koreografi ve atölye üretimlerinin hem evi hem de sergi salonuydu. Ayrıca yerli ve yabancı pek çok dans sanatçısının üretimleri için de çatı oldu. Aytül Hasaltun Bozkurt Sanat Terapileri Derneği’nin de kurucu üyelerinden biri oldu.